Foto:

Vaccinpass är inte ett hot mot demokratin

Vaccinpass splittrar Europa, intyget anklagas för att vara oetiskt och hota människors integritet. I själva verket är det ett sätt att minska restriktioner och att återkomma till ett mer normalt läge snabbare.

En sommarsäsong med turism står inför dörren och det handlar om att rädda det som räddas kan. Den åländska besöksnäringen går på knäna, restaurangägare uttrycker oro och beskriver den kommande sommaren som ”livsviktig” (ÅT 30/3).

Nu tänds förhoppningar om att vaccinpasset kan bli det efterlängtade verktyg som kan få i gång resandet och rörligheten på ett säkert sätt.

I mitten av mars antog EU-kommissionen förslaget om ett digitalt grönt kort där det ska det framgå om man är vaccinerad mot covid-19. Ambitionen är att Åland ska kunna ta i bruk intygen i maj, som resten av Finland.

Det gröna kortet ska vara gratis och man ansöker själv om det. När man reser inom EU visas certifikatet upp i mobilen, en QR-kod scannas av och visar när och var man har blivit vaccinerad, samt verifierar att uppgifterna är äkta.

Turismländer som Spanien, Portugal och Grekland jublar över beslutet. Men i flera andra länder, som England och Frankrike, uppfattas vaccinpass som något kontroversiellt.

Många anser att ett pass med uppgifter om huruvida man har haft en sjukdom eller inte är ett hot mot den personliga integriteten. Man menar också att det i praktiken handlar om vaccintvång och att det bryter mot mänskliga fri- och rättigheter.

Nej, staten kan inte kräva att medborgarna vaccinerar sig. Certifikatet innebär ingen inskränkning av friheten, det är snarare en möjlighet. Du har rätt att få det gröna vaccinkortet men bestämmer själv om du vill ha det eller inte. Certifikatet är inte tvingande och det kommer fortfarande vara möjligt att resa inom EU, men med vaccinkort blir kontrollerna mindre krångliga.

Medlemsländerna har i dagsläget väldigt olika typer av restriktioner för att begränsa smittspridningen. Det är vanligt att man måste ha ett negativt test vid inresa, sedan göra ytterligare test och vara i karantän. Olika papper cirkulerar och ländernas skilda system ger upphov till missförstånd.

Vaccinkortets syfte är att underlätta resor med hjälp av en enhetlig och transparent metod som är godkänd i hela EU. Successivt kommer man kunna minska på restriktionerna och i stället använda det gröna kortet.

En stor utmaning blir att hinna få ihop systemet innan sommaren, det återstår att se om EU-medlemsländerna kommer att lyckas.

Pandemin rasar fortfarande i Europa och motgångarna har varit många, med kritiserade upphandlingar och vaccinbrist. Att införa vaccinpass kräver ny lagstiftning vilket inte görs i en handvändning, det är av yttersta vikt att personuppgiftslagen, dataskyddet och integriteten respekteras.

Utvecklingen mot att öppna upp samhället måste påskyndas. Breda grupper av allmänheten kommer snart att börja vaccineras och därför är det bra att processen kring vaccinpass är i gång redan nu.

Utmaningarna är utan tvivel stora men allt är inte nattsvart, om alla verktyg tas till i kampen mot corona kanske vi är tillbaka snabbare än vad vi tror.

Hittat fel i texten? Skriv till oss