Foto:

Bild

Underskatta inte våra styrkor

För att fortsätta utveckla Åland behövs in- och återflyttning av personer i arbetsför ålder. Det får vi genom att odla våra styrkor och tro på oss själva som inflyttningsort.

 

Om Åland ska fortsätta växa och pengar ska finnas till offentlig samhällsproduktion behöver Åland in- och återinflyttning. För om den demografiska utvecklingen, det vill säga befolkningens sammansättning åldersmässigt, fortsätter på samma sätt som nu står Åland inför en väldigt stor framtida utmaning. Vi blir allt äldre och allt färre ska bekosta allt fler i samhällsapparaten.

Naturligtvis bidrar många seniorer otroligt mycket till vårt samhälle med allt från kunskap till konsumtion. Men för att ett samhälle ska hålla över tid behöver det finnas en stor andel yngre invånare och framför allt måste den arbetsföra andelen av befolkningen öka och inte som nu minska.

Åland försöker locka personer att flytta till Åland, men vi är fortfarande väldigt dåliga på att slå sönder myten om att det inte går att flytta till Åland om man inte är född här. Dessutom framkommer det lite nu och då tankar, om än på skoj så ändå med en viss gnutta av seriositet, att livet på Åland kan vara kallt, småskaligt och isolerat.

Synar vi dock korten finns ljuspunkter som skvallrar om ett annat Åland. Ett öppet Åland, som är välkomnande och där personer kan bygga sig en framtid.

Den senaste tiden har Ålandstidningen lyft fram två tydliga exempel där nya ålänningar funnit en ny vardag och en trygghet på våra öar. Där lugnet och det stilla livet till och med varit till Ålands fördel. Och där Åland och ålänningar visat en öppenhet samt ett välkomnande och där symbiosen blivit en succé.

När man läser lördagsporträttet med Mohamad Alzein (ÅT den 3.2), som driver företaget SYriern, och reportaget om familjen Al Monajad/Alnajjar (ÅT den 20.1), som fann tryggheten i Kumlinge, blir det tydligt att Åland har mycket att erbjuda. Men även att dessa individer har mycket att erbjuda sin nya hemort. Att vi tillsammans kan hitta vägar framåt som är fruktbara för alla parter.

Åland är bra på att välkomna flyktingar och nyinflyttade. Visst finns det undantag, men på det stora hela är vi bra på att ge förutsättningar för de som tvingas fly. Ålänningar öppnar upp sina hem, värdfamiljer finns där, näringslivet, offentlig sektor och tredje sektor gör ett stort jobb för att underlätta för de nyanlända att hitta sin nya vardag. Med ett stort hjärta engagerar sig många ålänningar i de nyanländas vardag oavsett om man kommer från till exempel Ukraina eller Syrien. Det här är en styrka som vi ska ta till vara och utveckla. Att finnas som stöd när någon kommer hit, vara lokala guider och ge möjligheter för de nyanlända att bygga sin egen framtid. Det vinner alla på. Det finns de som säger att Åland är litet och inskränkt och visst finns även sånt i ett litet samhälle som Åland. Men i stort stämmer det inte. Åland är nämligen också ett öppet och välkomnande samhälle. Ett samhälle där de internationella kontakterna under åren genom sjöfarten varit många och där det finns en nedärvd förståelse bland många för krigets fasor. Erfarenheter som är viktiga när man välkomnar nya ålänningar. Åland är attraktivt att bo på och vi behöver inflyttning och kompetens. Det är ingen omöjlighet att konkurrera med storstäder om kompetens och individer. Vi behöver bara fortsätta vara öppna, tala positivt om att det går att flytta till Åland och inte minst ställa upp som guider in i det åländska samhället. Helt enkelt ge möjligheter för de nya ålänningarna att själva bygga sin egna framtid. Det gynnar oss alla.

Daniel Dahlén

Hittat fel i texten? Skriv till oss