Foto:

Bild

Ta vara på den potential som Sverige erbjuder

SVERIGE För Åland är den svenska marknaden en enorm möjlighet. Utbytet mellan Sverige och Åland är redan stort på samtliga samhällsområden, men det finns mer att göra.

 

 

Sverige är en viktig partner för Åland. Utbytet är stort och berör allt från släktband till utbildning. Samtidigt haltar det i kontakterna. Dels har turism och handel inte riktigt återhämtat sig från pandemin, dels ställer alltifrån regler till bristande Ålandskännedom bland svenska myndigheter till det. Åland behöver stärka sina kontakter i västerled och jobba hårdare. Det är en enorm marknad som Åland kan ta större del av än vad vi gjort efter pandemin.

 

Ålands geografiska läge skänker oss otroliga möjligheter. Placerade mellan Sverige och Finland är vi nära två stora marknader. Det här ger oss möjligheter som få andra regioner i samma storlek har. Förvisso är detta ett faktum som de flesta ålänningar känner till, men tar vi vara på möjligheten som ges? Svaret blir enkelt när vi ser i statistiken. Det finns nämligen mycket kvar att göra på området.

 

Den negativt lagda personen kunde med all säkerhet nu passa på och måla upp en rad saker som försvårar ett större utbyte med Sverige. Rosella går inte längre, nya tullregler försvårar och svenska kronans låga värde ger förvisso utmaningar men samtidigt har vi till exempel flera dagliga turer som går mellan Åland och Sverige. Dessutom är Åland ett tryggt affärsdrivet samhälle med gott om pengar och vi har en närhet till beslutsfattandet som få andra regioner kan konkurrera med.

Vi behöver dessutom mer arbetskraft och kunnigt folk, vilket göra att Åland har otroligt mycket att locka med. Må även vara att nya tullregler för tillfället är utmanande, men varför skulle vi inte kunna få till en lösning? Att kronan dessutom är svag behöver inte alla gånger vara till vår nackdel då Åland länge kämpat för att få mer penningstarka turister.

Att Åland lockar är tydligt. Under hela 2000-talet har inflyttningen från Sverige till Åland ökat och Sverige har, enligt Ålands statistik- och utredningsbyrå (Åsub), under hela perioden varit det största inflyttningslandet. Dessutom är inflyttningen av den arten att den stora merparten är i arbetsför ålder. Tänk vilken potential det finns i detta då vi i ärlighetens namn vet att Åland inte direkt har ett rykte om sig att vara en ort som är lätt att flytta till.

 

Ser vi närmare på varuhandeln mellan Åland och Sverige finns också här stora möjligheter. I dag importerar Åland varor från Sverige till ett värde om närmare 132 miljoner euro. Det är många gånger fördelaktigt ekonomiskt att importera från Sverige och tryggar dessutom svenskans ställning på Åland då mycket av det vi importerar återfinns i handeln. Däremot så har exporten till Sverige minskat något de senaste åren. Förvisso är den åländska ekonomin, enligt Åsub, så småskalig att enskilda affärshändelser får stort genomslag i statistiken, men bara det faktum att det är nära för Åland att exportera till Sverige borde väcka intresse hos inte bara en åländsk företagare.

 

Man kan göra mycket för att stärka Ålands roll i Sverige och det skulle vara direkt felaktigt att inte försöka. Här behöver Åland samla sig och återigen se till att vi får en representation i Stockholm som kan bistå myndigheter och även företag i kontakterna med olika myndigheter. Men även för att lobba för Ålands sak i Stockholm. Då kanske vi inte hade haft problemen med att högskoleprovet i dag inte får skrivas i Mariehamn och kanske hade vi varit bättre rustade för förändringarna i det svenska tullsystemet och kanske vi skulle få fler att förstå vilken underbar plats Åland är att bo och verka på. Så ta lärdom av vad Åland gör i Helsingfors och öppna återigen ett Ålandskontor i Stockholm. Den eventuellt lilla kostnad det medför betalar sig snabbt.

 

Daniel Dahlén

Hittat fel i texten? Skriv till oss