Foto:

Bild

Självstyrelsen har stor potential

Självstyrelsen ger oss stora möjligheter att ta oss an såväl lokala som globala frågeställningar. Låt oss ta den stafettpinnen.

Självstyrelsen har de senaste åren haft rejäla utmaningar. Arbetet med revideringen av självstyrelselagen har stött på motgång efter motgång och pandemin blev en riktig holmgång för vår autonomi.

Att problemen hopar sig är en utmaning i sig och självstyrelsen, som vi känner den i dag, kan inte på något sätt tas för given. För med EU-inträdet blev förhållandet mellan Helsingfors och Åland mer komplicerat, men framför allt är det nya tolkningar av grundlagen och dess inverkan på självstyrelsens befogenheter som verkligen ställer till det.

Om vi däremot lägger utmaningarna med revisionen lite åt sidan och funderar på självstyrelsen i stort kan vi notera att flera politiker brukar lyfta frågan om ålänningens eget intresse för självstyrelsen. Oftast med en underton om att intresset för den bara minskar med tiden och där vardagens utmaningar, men även de globala frågeställningarna, är av större intresse än lokal politik.

Av resonemanget framkommer ibland även att det skulle finnas en motsägelse mellan självstyrelsen och intresset för globala frågeställningar. Det är en förenkling som inte riktigt stämmer.

Ser vi på de stora globala frågeställningarna, som främst engagerar yngre men även äldre, så kan frågor som säkerhet, klimat, energi och digital utveckling nämnas. Frågor som vid en första anblick kan te sig vara långt i från det lokala, men det är de inte.

Många globala frågeställningar kan appliceras lokalt och vi har redan i dag verktyg för att genom självstyrelsen göra förändringar på ett lokalt plan. Den möjligheten borde vi prata mer om.
Att vi genom självstyrelsen kan vara med och förändra det stora genom det lilla. Vi behöver inte invänta stora globala klimatkonferenser, kärnkraftsbyggen eller digitala strategier från en riksmyndighet eller EU för att ta nästa steg i klimatfrågan, energifrågan eller i digital utveckling. Vi kan använda självstyrelsen redan i dag för att forma vår morgondag.
Om vi tar den möjligheten och nyttjar vår självstyrelse kommer det dessutom ge en djupare mening och tillfredsställelse när vi gjort vad vi kan på det lokala planet för att ta oss an de stora globala frågeställningarna. Allt enligt vårt sätt att lösa morgondagens utmaningar.

Gemene ålänning har kanske glömt bort vilka möjligheter självstyrelsen givit och ger oss. I stället har självstyrelsen blivit förknippat med politiska debatter och det som vi många gånger kan beteckna som tjafs. Det är något vi måste ändra på, och vi kan ändra på det redan i dag.

Självstyrelsen är din och min. Alla ålänningars möjlighet att tillsammans bygga vår morgondag. Inte utgående från vad någon bestämt på annan ort – utan vad vi själva vill. Vi behöver inte göra som alla andra och vi behöver inte tro att deras sätt att lösa saker är det rätta bara för att det är sprunget ur ett större sammanhang i till exempel Helsingfors, Stockholm eller Bryssel.

Vi bygger vårt samhälle själva utgående från vår verklighet i en global kontext. Ett samhälle som vi vill bo och verka i. Det är det vi firar i dag – vår möjlighet att själva forma vår egen framtid genom självstyrelsen. Så ta chansen och se möjligheterna. För självstyrelsen är så mycket mer än ändlösa politiska debatter. Framför allt tillhör självstyrelsen alla ålänningar.

Grattis Åland och alla ålänningar på självstyrelsedagen!

Daniel Dahlén

Hittat fel i texten? Skriv till oss