Räknas samhällsnyttan endast på sista raden?

Foto:
Frågan om hur de samhällsägda bolagen ska generera nytta till det åländska samhället borde breddas när arbetsplatser försvinner från både Paf och Åland Post. Annars är risken att Åland blir mindre attraktivt för både företag och potentiella inflyttare.

Samarbetsförhandlingarna på Ålands Post och Paf, som är de två största landskapsägda bolagen på Åland, har de senaste åren avlöst varandra. Så sent som förra veckan meddelade Åland Post att 25 heltidstjänster kan försvinna när man inleder nya samarbetsförhandlingar med anledning av EU:s förändrade lagstiftning för importmoms.

Åland Post bytte med anledning av den nya lagstiftningen redan 2019 delvis strategi genom en etablering i Finland, och delar av den personal som nu berörs av samarbetsförhandlingarna har erbjudits jobb i Vanda.

Uppsägningarna på Paf har Ålandstidningen flera gånger rapporterat om. Spelbolaget har sedan 2018 minskat sin personalstyrka med 57 personer, från 399 till 342 anställda. Störst har nedskärningarna varit på kontoret i Mariehamn där personalen minskat med 43 anställda eller en femtedel, från 223 till 180. Personalen på övriga marknader har också minskat, men ”bara” med åtta procent.

De grundläggande målsättningarna med de landskapsägda bolagen är enligt landskapsregeringens ägarpolicy att bolagen ska lämna största möjliga värde till ägaren – alltså det åländska samhället. Vad gäller Paf är ändamålet också att skaffa medel för allmännyttiga ändamål på ett ansvarsfullt sätt.

Paf har de senaste åren delat ut rekordsummor till det åländska samhället via Paf-medlen, men i ljuset av att en femtedel av personalen på kontoret i Mariehamn försvunnit måste man fråga sig vad som är till störst värde för det åländska samhället. Handlar det bara om stora vinster, eller ska de landskapsägda bolagen tillföra värde även på andra sätt?

Att bolagen inte ska bedriva välgörenhet är förstås självklart. Pafs vd Christer Fahlstedt har tidigare sagt att Paf inte är en arbetsmarknadsåtgärd och det ska de inte heller vara – men skulle vi acceptera ett scenario där Paf genererade massvis med pengar till Åland men inga arbetsplatser?

Frågan blir än mer aktuell när Pafs personal i dag bara med en knapp majoritet finns på Åland. I dag finns 53 procent av personalen på huvudkontoret i Mariehamn, men fortsätter de senaste två årens utveckling jobbar majoriteten av de anställda snart utanför Åland.

I ägarpolicyn saknas skrivelser om de landskapsägda bolagens arbetsplatser. Däremot skriver man att landskapsregeringens ägarpolitik ska präglas av långsiktighet, öppenhet och ansvarsfullhet för att skapa största möjliga värde för det åländska samhället.

Ingen skugga ska falla över Pafs gedigna arbete med spelansvar, men finns frågan om arbetsplatserna över huvud taget med i diskussionerna, eller är bolagsstyrelsens och ledningens uppdrag bara att generera nytta till det åländska samhället i form av stora vinster?

Åland Post har de senaste åren levererat resultat i miljonklassen men sjunkande brevvolymer, ändrade momsregler och en växande e-handel har tvingat bolaget till åtgärder. Frågeställningen är kanske därför mer relevant för Paf, som de senaste åren gjort vinster i 25-miljonersklassen.

Räcker växande marknader utanför Åland som förklaring när personalen på huvudkontoret minskar eller kunde fler arbetsplatser finnas på Åland om det fanns en uttalad linje gällande de landskapsägda bolagens arbetsplatser? Utan en sådan är risken att fler arbetsplatser slentrianmässigt flyttas bort från Åland.

Att Åland Post bygger upp en ny verksamhet i Vanda har sina förklaringar och det är förstås bättre att pengar kommer till Åland via Vanda än att de inte kommer alls, men samtidigt får man inte underskatta signalvärdet i utvecklingen: Åländska arbetsplatser försvinner på två stora landskapsägda bolag, och de nya som uppstår finns utanför Åland.

I en tid när Åland behöver bli mer attraktivt för både företag och potentiella inflyttare är det relevant att fråga sig vem som ska tro på Åland om inte ens de landskapsägda bolagen gör det?

Hittat fel i texten? Skriv till oss