Ålands radio, Heidi Grandell-Sonck, ny redaktionschef, Fredrik Sonck, ny VD, Magnus Lundberg *** Local Caption *** @Bildtext:Heidi Grandell-Sonck och Fredrik Sonck mötte pressen på distans. Här med styrelseordförande Magnus Lundberg (C).
Heidi Grandell-Sonck och Fredrik Sonck (på skärmen) presenterades i förra veckan som Ålands radio och tv:s nya ledarduo av styrelseordförande Magnus Lundberg (C). En ledarkonstruktion som kan komma att skapa problem för public servicebolaget.
Foto: Daniel Eriksson
Foto:

Bild

Radiostyrelsen löser gamla problem och skapar nya

Ålands radio och tv har hittat sin ledning och hoppas att vårens turbulens ska vara ett minne blott. Men i sin iver att hitta rätt publicister riskerar styrelsen att skapa nya, än svårare problem.

Vi känner vid det här laget historien. En anställd anmälde redaktionschefen för påstått osedesamma övergrepp, en rad andra problem uppdagades och redaktionschefen slutade. En delad redaktion stod kvar i väntan på en permanent ledning (även vd-posten var tillfälligt tillsatt).

När radiostyrelsen i veckan som gick bestämde sig för hur man ska tillsätta de båda ledningstjänsterna valde man två framstående publicister med både gott rykte, rejäl erfarenhet av redaktionellt arbete och Ålandskoppling. Bra så.
Men det finns också frågetecken.

Det första, och kanske det som diskuterats mest sedan utnämningen är att Heidi Grandell-Sonck, som anställs som redaktionschef, och Fredrik Sonck, vd, är gifta. Det är ovanligt, minst sagt, i ett public servicebolag som också Ålandstidningens tidigare chefredaktör, SVT-direktören Jan Helin, konstaterar i dagens tidning.

I pressmeddelandet om att ÅRTV hittat sin ledarduo sade styrelseordförande Magnus Lundberg: ”Att folk råkar vara gifta med varandra kan inte tillåtas stå i vägen för kompetens och lämplighet för två jobb, även om det är i ledande ställning inom ett och samma bolag”.
Sant, men risken är samtidigt stor att bolaget skapar nya problem. Rollfördelningen mellan makarna Sonck tycks redan diffus, då han ska vara både vd och jobba redaktionellt. I den ena rollen står han för kontrollen över bolagets starkaste styrmedel, ekonomin, i den andra är han underställd sin fru redaktionschefen.
Vad händer om de båda träter i professionen, eller – gud förbjude – att de privat väljer att gå skilda vägar? Hur påverkar det arbetet i public servicebolaget? Och hur kommer medarbetarnas känsla av delaktighet att påverkas när beslut ofrånkomligen kommer att fattas mellan de två makarna?

Familjesituationen är dock, faktiskt, ett mindre problem än den grundläggande praxisförändring som Ålands radio och tv genomfört. I och med att Fredrik Sonck både kommer att arbeta som vd och redaktionellt har man rivit den mur som av hävd alltid avkrävts ett public servicebolag.

Jan Helin säger i dagens intervju att ”är styrelsen politiskt tillsatt vill man inte ha vd:n för nära de redaktionella besluten”.
Nu ska Fredrik Sonck bland annat arbeta med programplanering, en central del i styrningen av det redaktionella innehållet. När han inte jobbar redaktionellt är han den politiskt tillsatta styrelsens förlängda arm i Ålands radio och tv.

När lagtinget återkommande diskuterat åländsk public service, vilket man gör vid nästan varje budgetdebatt, är det ständiga argumentet för att ålänningarna ska betala 2,5 miljoner för radio- och tv-bolaget att det behövs ett oberoende mediebolag vid sidan av de kommersiella.

Nu har Ålands radio och tv:s styrelse valt en väg där man öppnar för ifrågasättande av den radions opolitiska ställning, och för risken att det finns en politisk styrning av innehållet.
Uppenbarligen är man i detta påhejade av vicelantrådet Harry Jansson (C) som helst velat gå än längre och haft redaktionschef och vd i en och samma person.
Som vanligt är det Ålands litenhet som framhålls som argument för att göra tvivelaktiga förändringar. Vd-jobbet på ÅRTV är inte en heltidstjänst, alltså kan ju vd:n jobba som reporter lite också, tycks tanken vara. Att det öppnar för ifrågasättande av själva existensberättigandet av ett public servicebolag verkar underordnat. Ändamålet helgar medlen.
Och detta paradigmskifte beslutas utan att lagtinget hörs, trots att alla som lyssnat till lagtingets debatter de senaste åren förstår att det knappast är parlamentets vilja att muren mellan politik och journalistik rivs eller ens sänks.

Förhoppningsvis kommer Heidi Grandell-Sonck och Fredrik Sonck att manövrera sig fram till en väg som dels stärker Ålands radio och tv och gör bolaget relevant för ålänningarna också framledes, dels lyckas lösa alla de konflikter som uppenbarligen finns internt i bolaget. Alla tjänar på att världens mest medietäta region också fortsättningsvis är just det.

Dessvärre har de givits en svår hand att spela av bolagets styrelse.

Jonas Bladh

tel: 266 38

Hittat fel i texten? Skriv till oss