Foto:

Publicistiskt haveri att låta kvinna dras i smutsen i direktsändning

Göran Lambertz utnyttjade sin position för att hämnas på kvinnan som anmält honom för våldtäkt under en bisarr presskonferens som livesändes på bästa mediaplattform.Nu lever kvinnan gömd på grund av hat och hot. Det speglar den tid vi lever i och att kvinnor som anmäler sina förövare skambeläggs.

Den inte längre våldtäktsmisstänkte juristen Göran Lambertz kallade till presskonferens samma dag som han släpptes från häktet. Och när den tidigare justitiekanslern och domaren i Högsta domstolen visslar då kommer man, Sveriges Television och andra stora mediehus direktsände från Lambertz trädgård.

I livesändning fick Göran Lambertz fritt spelrum att framföra sin version av julaftonsnatten. Det är en solkig historia. Enligt både Lambertz och kvinnan som anmält honom för våldtäkt har han varit hennes ”extrapappa”. De blev berusade, han är ”lite kladdig av sig” och ”har svårt att låta bli” när han dricker. Efter att först ha avvisat honom ska studenten sedan ha kastat sig över pensionären. Med belåten min sitter Lambertz framför mexitegelvillan och pekar upp mot andra våningen – det var där samlaget skedde, visar han.

Kvinnan namnges och kallas för ”lögnare” och ”bedragerska”. Göran Lambertz utmålar sig själv som ett offer, ”svag i köttet och anden”, förförd av en fresterska med tvivelaktiga bravader i bagaget. Han läcker ut uppgifter som kvinnan inte har bett om att få offentliggjorda.

Medierna, med public service i spetsen, medverkar till att ge spridning åt hans nedsättande yttranden om målsäganden. Att sända det är en grav felbedömning och medierna borde ha förutsett riskerna. De är väl medvetna om hur Göran Lambertz fungerar som person och att han sitter i en maktposition sett till kvinnan. På grund av nyhetsvärdet bör han få komma till tals om processen – men han skulle inte ha fått göra det i direktsändning, oemotsagd och nästan utan kritiska frågor. Kvinnans version utelämnas helt trots att tv-tittarna hade behövt få flera infallsvinklar kring nyheten.

Förundersökningen mot Göran Lambertz har lagts ned för att åklagaren bedömer att bevisningen inte skulle räcka för att styrka att det bortom rimligt tvivel har skett ett övergrepp. Det finns inga vittnen, ord står mot ord. Det betyder inte per automatik att kvinnan ljuger. Nio av tio våldtäktsanmälningar leder inte till någonting, fällningsgraden är ännu lägre. Det är inte obetydligt i sammanhanget att tingsrätt och hovrätt var eniga om att det var rätt av åklagaren att häkta honom på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt.

Lambertz är gammal i gemet och van vid det mediala spelet, han vet precis vad han gör. Han vet vilka rörelser han sätter i gång när han gör stor affär av det ”anmärkningsvärda” i att kvinnan tidigare har anmält två män för våldtäkt, samt själv åtalats för förtal av en av dem. Är det inte misstänkt? Som att en kvinna som utsatts för våldtäkt en gång inte kan drabbas av det igen. Tvärtom visar statistik att personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp en gång löper större risk att åter bli det.

Göran Lambertz meddelar under presskonferensen att han har anmält kvinnan för falsk tillvitelse, alltså att kvinnan medvetet hade sex för att senare kunna anmäla och ljuga om att det var våldtäkt. Har han också av ”symboliska skäl” anmält kvinnan för våldtäkt (!). Anmälningarna är nedlagda.

Vidare har Göran Lambertz stämt staten på en fantasisumma för frihetsberövande och ”avsevärd publicitetsskada” – som han åsamkat sig själv genom att inifrån häktet begära att hans namn ska publiceras samt bjuda in till pressträff när han släpptes ut.

Lambertz, som under metoo gjorde sig känd som kvinnornas beskyddare, har lyckats med bedriften att få många att tro att studenten bara har varit ute efter att skada honom. Unkna och skadliga myter om att kvinnor anmäler män för att få skadestånd har fått ny näring. Det spär på okunskap och fördomar, trots att forskning visar att de flesta våldtäktsoffer håller tyst om vad de varit med om. Vad är det för mening att anmäla om man ändå inte blir trodd och gärningsmannen nästan alltid går fri?

SVT i synnerhet har ett ansvar att inte bidra till att kvinnors dåliga ställning i samhället tas till nya nivåer.

Lambertz får tala ut på bästa sändningstid. Kvinnan lever under hot och får hjälp av polisen att gömma sig någonstans i Sverige. Det är en tragisk spegling av vår tid.

Hittat fel i texten? Skriv till oss