Foto:

Positiva signaler från näringslivet

I tider av utmaningar finns även ljus. Det gäller inte minst det åländska näringslivet. För flera åländska företag levererar riktigt bra resultat för 2020.

Det råder ingen tvekan om att den åländska turist- och resebranschen lider enormt av pandemins effekter. Inte heller råder det några tvivel om att det lämnar stora sår på andra håll i den åländska ekonomin. Jämfört med 2019 sjönk den åländska BNP:n 2020 med 16 procent.

Trots dessa dystra siffror visar många åländska företag på framgångar under 2020. Det skänker hopp.

Samtidigt som vårfåglarna sjunger in våren börjar rapporterna från näringslivet rulla in. I en strid ström presenteras bokslut för 2020 och vi får sakta men säkert en större bild av hur det åländska näringslivet klarat av pandemiåret.

Bilden visar klart och tydligt en stark åländsk bank- och försäkringsbransch. De tre stora åländska finans- och försäkringsbolagen går från klarhet till klarhet och uppvisar bra, eller rättare sagt lysande, resultat.

Visst finns det variabler som gick spelat bolagen i händerna, som till exempel börsens starka frammarsch och låga skadekvoter, men det finns mer där bakom. Gemensamt för dessa bolag är att man har breddat sin verksamhet och man fortsätter bygga på sin verksamhet även utanför Åland. Med högt förtroende och vanlig åländsk ”vilighet” framstår man som trovärdig och seriös i en bransch som många gånger annars präglas av motsatsen. Men det är inte enbart de åländska bolagen inom finans och försäkring som sticker ut.

När ÅCA presenterade resultatet för 2019 började domedagsklockorna klämta ute i det åländska samhället. Att lilla, men ack för Åland så viktiga andelslaget, ÅCA uppvisade ett minusresultat på närmare 645.000 euro var oroväckande.

För ÅCA är viktigt ur så många perspektiv. Dels för att man är med och bidrar till att det åländska naturlandskapet hålls öppet, dels för att man bidrar till sysselsättning . Därutöver hjälper bolaget genom sina produkter att stärka det åländska varumärket. Delvis genom export av sina varor, men även genom att sätta Åland på tallriken på hemmaplan. Att bolaget för 2020 uppvisar ett positivt resultat om 75.000 euro är således positivt för Ålandsbilden i stort även om den direkta ekonomiska betydelsen är marginell.

Åland har genom sitt differentierade näringsliv många fler ben att stå på än vad vi hade i till exempel slutet av 1990-talet. Det är en lycka i tider som dessa. Det ger, om inte annat, en förhoppning om att Åland ska kunna ta sig ur den kris vi fortfarande är mitt i.

För den skull kan vi inte slå oss till ro och tro att allt bara ordnar sig – nej, nu ska fokus även läggas på de branscher som går bra. Politikerna måste fråga sig vad de kan göra för att underlätta för dessa branscher att växa, skapa nya arbetsplatser och ge mer intäkter till det åländska samhället.

Och egentligen är det inte svårt eftersom önskemålen är ganska tydliga – i alla fall i finansbranschen.

Det handlar om kompetensförsörjning och ett attraktivt och öppet Åland, något som inte borde vara ett problem för de åländska politikerna att gå till mötes. Nu är det högtid för politikerna att visa vilka insatser politikerna vill göra för att skapa förutsättningar för dessa branscher att fortsätta växa.

Konkurrensen om framgångsrika företag är stor i vår omvärld och vi kan inte räkna med att företag fortsätter växa på Åland enbart för att de är åländska. Det är konkurrensen för hård för. Andra orter är minst lika intresserade av de åländska företagens satsningar. Därför måste åländska politiker vara på tårna och skapa förutsättningar för även de företag som har framgång i tider av oro. Där finns styrkan och där finns möjligheten att trygga tillväxt och bygga morgondagens Åland.

Hittat fel i texten? Skriv till oss