Foto:

En pigg och ivrig 130-åring

Det är med stor ödmjukhet vi i dag firar Ålandstidningen 130 år. Det har varit och är en resa som på många sätt är långt ifrån självklar.

Under Ålandstidningens 130 år har tidningen fått uppleva allt från krig till censur och många gånger har det fria ordet varit hotat.

Trots det har tidningen oförtröttligt fortsatt sitt arbete med att ge ålänningen de senaste nyheterna, granskande reportage och inte minst rapporterat om det vanliga livet från vårt aktiva örike.

Efter tidningens första 130 år kan vi däremot fortfarande inte ta det fria ordet för givet. Visserligen har vi på Åland en livlig debatt och det fria samtalet frodas på många sätt. Samtidigt ser vi en ökad polarisering i vår omvärld. Vi ser stater som inom Europas gränser ifrågasätter det fria ordet och som förföljer personer på grund av deras åsikter.

Tyvärr har de senaste årens utveckling inneburit en försämring på många plan. Samtidigt lever vi i ett tidevarv där vi alla har fler möjligheter än någonsin att få vår röst hörd.

Möjligheten att få sin röst hörd har genom historiens gång varit långt ifrån självklar. De som besuttit makt har alltid försökt centralisera maktutövningen genom begränsningar av åsiktsfriheten. Allt från begränsningar i mötes- och yttrandefrihet under medeltiden till nedläggningsförsök av tidningar under 1800-talet har påverkat tidigare generationers möjlighet att få sin röst hörd.

Med denna historiska bakgrund har utvecklingen fortgått och sakteligen har det fria ordet vunnit ny terräng runt om i världen. En utveckling som sedan mobiltelefonernas och internets intåg bokstavligen exploderat.

Vi har i dag massiv tillgång till information och samtidigt suddas gränserna för det privata och offentliga ut. För de som föds in i den nya eran är det bara ytterligare ett sätt att vara –som allt annat.

För många andra är det däremot stressande och mycket av det vi lärt oss tidigare i livet gällande sociala spelregler ifrågasätts. Dessutom lyser källkritiken många gånger med sin frånvaro när känslor och fakta blandas ihop.

Det är således en väldigt tudelad bild som finns av vår samtid. Å ena sidan har många av oss en historisk möjlighet att få sin röst hörd, å andra sidan är det fria ordet under stark press runt om i världen.

I allt detta ska Ålandstidningen navigera och tidningens roll blir viktigare än på många år. För i den stora floran av åsikter och känslor finns det ett stort behov av raka källkritiskt granskande nyheter. Där har Ålandstidningen, som även andra massmedier, en stor uppgift att fylla såväl i dag som i framtiden. Det är en uppgift som vi tar på största allvar och kommer fortsätta jobba hårt för. Men vi behöver göra det tillsammans. Tack för att ni läser Ålandstidningen!

Hittat fel i texten? Skriv till oss