Foto:

Ord och inga visor i ny rapport

Siffrorna visar tydligt vilka utmaningar Åland står inför. Och precis som rapporten ”Aktion 2021 för ett effektivare offentligt Åland och hållbar tillväxt” konstaterar är det endast politisk enighet som kan hjälpa oss.

Det åländska samhället står inför betydande utmaningar. Tillväxten haltar, den demografiska utvecklingen är synnerligen utmanande och strukturerna inom den offentliga förvaltningen är för tunga.

Det var slutsatserna från rapporten ”Aktion 2021 för ett effektivare offentligt Åland och hållbar tillväxt”. En rapport som tagits fram av tidigare lantråd och riksdagsman Roger Jansson, tidigare finansminister Mats Perämaa, professor Edvard Johansson, professor Göran Djupsund samt ytterligare 15 personer från främst det åländska näringslivet.

Rapporten är inte på något sätt revolutionerande i sig och mycket av den data som framkommer har Ålands statistik- och utredningsbyrå tidigare presenterat. Men gruppen har på ett mycket föredömligt sätt sammanställt all data till en helhet och inte minst kommit fram till att Åland behöver en långsiktig plan för att klara av de utmaningar vi ställts inför. En plan bortom dagspolitik och billiga politiska utspel.

Den åländska tillväxten haltar betänkligt och Åland hade redan innan pandemin stora problem med att få ekonomin att växa. Samtidigt går våra närregioner från klarhet till klarhet med stadigt ökad tillväxt. Åland halkar efter, men det stannar inte där.

Den åländska befolkningen åldras och det i snabb takt. Skattebasen minskar och försörjningskvoten är mycket utmanande. Samtidigt har vi en struktur som gör att den offentliga sektorns ekonomi redan nu lider av stora underskott.

För att komma till rätta med utmaningarna kräver gruppen bakom rapporten politisk samling. Enighet krävs för att få de offentliga finanserna i skick, effektivitet i offentlig administration och inte minst för att skapa förutsättningar för tillväxt inom den privata sektorn.

Budskapet kan inte vara tydligare. Om inget görs nu står Åland inför utmaningar som kommer att påverka vår möjlighet att bo och verka på Åland. Det går inte heller att låna sig ur krisen. Det finns inte underlag för lån i den verklighet som Åland i dag befinner sig i.

Inget av detta kan komma som någon nyhet för de åländska politikerna. Men år har gått där många åländska politiker aktivt blundat för utmaningarna. Hoppet har lagts till att Åland plötsligt ska återvända till fornstora dagar. Dagar där den åländska BNP:n låg bland de främsta i världen. Men det är falska förhoppningar. Det krävs mer av våra beslutande politiker än hopp om bättre tider. Det krävs enighet och långsiktiga beslut.

En mandatperiod räcker inte för de åtgärder som krävs utan åtgärderna kräver tid och ihärdighet. Variabler som sträcker sig långt bortom mandatperioder och vanlig dagspolitik.

Läget är allvarligt. Nu är det dags för politiker att stiga fram och visa politisk mognad. Som väljare kan vi kräva att våra politiker tar tag i dessa frågor. Det är därför de är valda. Det är därför de har sina positioner.

Många har, under pandemiåren, väntat på krafttag inom nämnda områden och denna ledarsida har gång efter annan skickat ut larmsignaler om inte minst tillväxten, åldersstrukturen och de offentliga finanserna. Nu har en mycket kompetent arbetsgrupp tagit fram fakta och lyft behoven av politisk samling. Det är lovvärt och nu är det dags för det politiska Åland att ta över stafettpinnen. Det är dags att ta tag i problemen och presentera förslag på åtgärder. Det är det som kallas politik och nu finns alla möjligheter för våra politiker att stiga fram och visa vägen till morgondagens Åland.

Hittat fel i texten? Skriv till oss