Obegripliga beslutet kan kosta Karlström ministerposten

Foto:
Näringsminister Fredrik Karlström missbedömde vilka konsekvenser hans resa till Sverige på julen skulle få.Agerandet signalerar att han inte har förstått allvaret i situationen och det skadar förtroendet.

Efter att näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) blivit påkommen med att ha brutit karantänen för att jobba med Steel FM-hjälpen uttryckte han ånger.

– Jag var i samma lokal. Men jag hade inga symtom och var frisk som en nötkärna, försäkrade han – vilket antyder att han inte förstår syftet med karantänen.

”Avsikten är att vänta och se om en sjukdom bryter ut under inkubationstiden. På så vis undviker man att sjukdomen smittar andra när man ännu har inga eller lindriga symtom”, upplyser landskapsregeringen på sin sajt.

Många ålänningar är trötta på uppoffringar och att begränsa sin vardag men gör det av respekt. Man har tvingats göra avkall på att träffa anhöriga och resa. Gång på gång har landskapsregeringen hamrat in budskapet – inte minst inför julen: håll er hemma och gör bara det nödvändigaste.

De som sitter i maktposition måste föregå med gott exempel och visa att de förstår allvaret i situationen. Att näringsministern agerar på ett sätt som strider mot hur landskapsregeringen själv sagt att alla andra ska agera är coronahyckleri.

Agerandet bryter ner de moraliska förpliktelser som den frivilliga linjen vilar på. Det luckrar upp andra människors vilja att ta i ordentligt på spurtsträckan innan vi får vaccinerna.

Varför ska någon följa rekommendationerna om inte våra makthavare gör det? På sociala medier går debatten het och många uttrycker ilska och besvikelse. Flera säger ”jag hade inte behövt avstå det där”, medan de som tagit ut svängarna blir bekräftade i att det inte är så farligt.

– Det är klart att det inte var bra. Men ibland är livet inte svart eller vitt. Jag gjorde en helhetsbedömning och det här var resultatet, säger Karlström.

Det är obegripligt att lantrådet Veronica Thörnroos (C) inte sätter ner foten mer kraftfullt. Hon ställer sig inte bakom Fredrik Karlströms ofullbordade karantän men uttrycker sig i vaga termer – det är ”en tankemiss” och ”inte helt okej”.

Krishanteringen av pandemin bygger på förtroende. Det krävs att alla hjälps åt och vi behöver förebilder som agerar på det sättet man säger att vi ska agera. Makthavare kan inte ta sig friheter som undergräver rekommendationerna.

Fredrik Karlström har gjort mycket gott i sin roll som näringsminister det senaste året och är starkt dedikerad till sitt uppdrag. Det är bortom fattning att han inte förstår bättre än att strunta i att hålla karantänen efter en resa till ett område med högre smittincidens. Funderade han aldrig på vad det hade kunnat innebära om han smittat någon annan? Det saknas inte exempel på hur snabbt virusets smittförmåga är, lex Brändö.

Göran Djupsund, professor i statsvetenskap, kallar Fredrik Karlströms beslut för ”uppseendeväckande”.

– Trovärdigheten och det man kommunicerar från myndighetshåll lider fruktansvärt. Förtroendet påverkas nog stort. Och dessutom spiller det över på hela regeringen och även på lantrådet som väljer att säga att hans agerande ”inte var helt okej”. Med de orden tar hon inte helt avstånd från agerandet, det var tydligen halvt okej.

Allmänhetens förtroende har fått sig en rejäl törn och det höjs röster som kräver hans avgång. Fredrik Karlström underskattade ålänningarnas reaktioner och även mediernas förmåga att få fram saker. Det finns en reell risk att beslutet kan komma att kosta honom ministerposten.

Hittat fel i texten? Skriv till oss