Post, paket, posten, logistik,
Finska Posti inför ett ”färjetillägg” för paket till Åland för företag. Ytterligare en avgift som gör det dyrare att bo och verka på Åland. Samtidigt väcker det en större fråga om varför vi i Norden har en samhällsägd post som bara blir dyrare, uppvisar sämre kvalitet och lägger allt mindre fokus på kärnverksamheten.
Foto:

Bild

Nya avgifter väcker liv i gamla frågor

Knappt var de värsta problemen med skattegränsen för tillfället lösta så kommer nästa bakslag – finska Posti inför ett ”färjetillägg”.

5,50 euro per paket kanske inte låter mycket, men i en värld där alla kostnader ökar och där många åländska företag brottas med övermäktig byråkrati och allt högre myndighetskostnader blir varje ny kostnad en tung börda att bära.

Dessutom leder dessa allt högre kostnader till högre konsumentpriser och på sikt blir det svårare för åländska företag att konkurrera med företag i närregionen.

Riksdagsledamot Mats Löfström säger i gårdagens Ålandstidning att finska Posti meddelat att de tar i bruk tillägget för att andra aktörer på marknaden har liknande avgifter i bruk. Att Posti behöver göra det för att täcka ökade kostnader.

Postis svar är rena rama rappakaljan. För samtidigt som man säger att det är enbart till Åland som man har ett tillägg på paketkostnaderna, samtidigt är man i full gång med att etablera ett nytt logistikcenter i södra Finland. En investering på närmare 100 miljoner euro. 5,50 euro per paket till Åland ter sig i jämförelse med det som en väldigt liten summa att bära.

Det är möjligt att priserna på paketförsändelser ökar även till andra delar av Finland. Det är även fullt möjligt att finska Posti ser Åland som en ”udda fågel”, då Åland har egen behörighet inom området, och att det därför är lättare att testa denna nya avgift i ett sammanhang som inte direkt påverkar den egna verksamheten.

Samtidigt blottlägger detta än en gång problemen med den nordiska postverksamheten och dess i framtid. En framtid där den nordiska postverksamheten verkar orientera sig allt längre bort från sitt kärnuppdrag.

På flera håll runt om i Norden har postens verksamhet konkurrensutsatts. Nya aktörer har kommit in på marknaden och de gamla postverken har försökt möta konkurrensen genom att ge sig in på en mängd olika områden.

Ett lysande exempel på detta är även vår egen post, Åland Post, som i dagarna går över till varannandagsutdelning och konstant höjer priserna på leveranser samtidigt som man byggt ett logistikcenter i Vanda. Kärnverksamheten överges och ny mark bryts.

Det är fullt rimligt, ur ett företagsperspektiv, att dessa samhällsägda bolag söker nya marknader och nya möjligheter. Samtidigt är det ytterst problematiskt att samhällsägda bolag konkurrerar på den privata marknaden samtidigt som bristerna i utförandet av grunduppdraget blir allt tydligare. En verklighet där posten inte kommer ut varje dag, där extra kostnader påförs slutkunder och där du inte längre kan vara säker på att posten faktiskt kommer fram inom rimlig tid.

Något har gått snett och vi skulle behöva ha en bredare politisk diskussion kring postens uppdrag. Det går nämligen inte att sticka huvudet i sanden och låtsas som om detta löser sig självt. För så länge som vi anser att posten ska ägas av det offentliga har våra politiker ett ansvar i frågan – annars kan vi lika gärna privatisera hela verksamheten.

Finska Postis extra färjetillägg är ett faktum och troligtvis inför de liknande lösningar i resten av landet. För varför skulle kostnaderna öka till bara Åland och inte till exempelvis Rovaniemi? För precis som Ålands näringslivs vd Jan-Erik Rask sade till tidningen igår känns det konstigt att bara Åland skulle drabbas när kostnadsökningar drabbar alla oberoende var man är. Så landskapsregeringen gör rätt i att ifrågasätta denna avgift. Och nu behöver näringslivet och landskapet bevaka att avgiften införs även till andra delar av landet för annars är det något som inte står rätt till.

Daniel Dahlén

Hittat fel i texten? Skriv till oss