Foto:

Ny närvårdarutbildning ett välkommet initiativ

Äldreomsorgen skriker efter närvårdare. Därför är det positivt att Ålands yrkesgymnasium nu inleder en ny vuxenutbildning för att locka fler till yrket.

Stora pensionsavgångar, för få nyutbildade, behörig personal som lämnar det offentliga för att hellre jobba inom privat omsorg… Orsakerna är fler till att närvårdarna är hårdvaluta på arbetsmarknaden. Även om spel- och förhandlingsutrymmet kanske inte är så stort för den enskilda arbetstagaren kan ändå frågor som lön, arbetstider och stämningen på arbetsplatsen vara direkt avgörande för om man stannar eller går vidare. Det vittnar inte minst alla de artiklar som skrivits om stadens äldeboende Trobergshemmet om. Vantrivsel leder obönhörligen till personalflykt och långvariga sjukskrivningar. Det blir svårt att rekrytera såväl ordinarie personal som vikarier, och lösningen stavas i vissa fall obehörig personal.

Lidande blir i slutändan de äldre. Det spelar ingen roll hur fantastisk den personal som de facto är på plats är, när orken tar slut tar den slut–hur mycket man än skulle önska att man orkade mer.

Åland är inte unikt på något vis. Även på det nationella planet är närvårdarna en bristvara. Enligt pensionsförsäkringscentralen Keva går 37 procent av alla närvårdare som jobbar inom den kommunala sektorn i pension 2030, för den privata sektorn är siffran 32 procent.

Siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå pekar på samma trend. I rapporten ”Utbildning och arbetsmarknad 2035” lyfts närvårdarna som en av de mest eftertraktade yrkesgrupperna. Den demografiska utveckling vi ser med en allt mer åldrande befolkning minskar inte på behovet.

Men det gäller också att göra jobbet inom äldreomsorgen attraktivt. Enligt siffror från Institutet för hälsa och välfärd väljer en stor del av yrkesgruppen att arbeta inom hälso- och sjukvården samt dagvården. Varför det är så här finns det säkert olika förklaringar till, men stort ansvar och stress är två faktorer som nyutexaminerade nämner som orsaker till att de väljer bort jobb inom äldreomsorgen.

På Åland utexamineras ungefär 20 närvårdare per år. Men det räcker uppenbarligen inte–trots att det är en av de gymnasieutbildningar som utexaminerar flest personer.

Därför är det väldigt välkommet att Ålands yrkesgymnasium nu startar en vuxenutbildning för närvårdare med inriktning på vård och rehabilitering av äldre, vilket vi berättar om på nyhetsplats i dagens tidning. Utbildningen är 1-2,5 år och till största delen sker den på plats på Oasen boende- och vårdcenter.

Det säger sig självt att närvårdare inte är ett yrke man enbart läser sig till. Att utbildaren väljer att förlägga större delen av utbildningen till verksamheten på ett äldreboende känns helt rätt. Förhoppningen är att studerandena ska vara så inkörda i verksamheten att de slipper skolas in när de väl får sin anställning. Om Oasen och Ålands yrkesgymnasium sköter sina kort rätt har det här med andra ord alla chanser att bli en lyckträff.

16 personer får i vinter chansen, och året därpå startar en ny utbildning om allt faller väl ut. Det är bara att applådera initiativet och önska stort lycka till.

Kanske kan de svarta rubrikerna någon gång bytas ut till ”Rusning till jobb inom äldreomsorgen”. Om utbildarna nu gör vad de kan för att förse arbetsmarknaden med närvårdare är det upp till arbetsgivarna att förvalta denna gåva väl.

Hittat fel i texten? Skriv till oss