Foto:

Moderat högersväng är att vänta

Likt ett kinderägg har de åländska Moderaterna bjudit på en rad överraskningar. Ny partiordförande och öppen kritik mot landskapsregeringens budget talar för att vi kan få se ett parti som ändrar riktning.

Under veckan har Moderat samling på Åland aviserat att Wille Valve (MSÅ) förs fram som ny partiordförande. Samtidigt har lagtingsledamot Jörgen Strand (MSÅ) riktat stark kritik mot LR:s budgetförslag.

Förändringarna är inte på något sätt oväntade. Att Annette Holmberg–Jansson (MSÅ) skulle kliva av ordförandeskapet och satsa fullt ut på ministeruppdraget har varit på kommande.

För den som följer åländsk politik har Jörgen Strands kritik mot LR:s förda ekonomiska politik varit mer än tydlig. Förhoppningsvis kan det hela nu leda till en nytändning i åländsk politik där den relativt gråa massan av politiska förslag får en större spännvidd.

Kritiken från moderata anhängare har under en längre tid varit stark. Många tidigare moderata väljare valde att markera sitt missnöje med förra mandatperiodens förda politik genom att byta parti. Resultatet blev att de båda moderata ministrarna, Mika Nordberg (MSÅ) och Wille Valve, inte kom in i lagtinget på eget mandat.

Kritiken som då fördes fram i olika forum var att anhängare saknade den renodlade moderata politiken. En politik där man hushåller med de offentliga finanserna, men också ser över möjliga privatiseringar, satsar på näringslivet och inte minst arbetar för att locka arbetskraft till Åland.

Kritiken har fortsatt under pågående mandatperiod och ofta hörs moderata väljare fråga efter fokus på partiets kärnfrågor.

Partiet har allt mer blivit förknippat med sociala frågor, en satsning som gjort det svår för partiet att få nya röster. Det syns inte minst i väljaropinionen där partiet tappat mark. En ändring av den förda politiken är således att vänta och frågan är om det inte är det vi nu kommer få se.

Om moderaterna ska hitta tillbaka till sina väljare behöver de hitta vägen till den moderata politiken. Att det finns väljare som önskar en mer renodlad högerpolitik är väldigt tydligt.

Sätter man örat mot marken är kritiken inte nådig. Inte minst finns det omfattande kritik bland regeringsblockets egna lagtingsledamöter. Att det sedan tar sig uttryck i så väl talman Bert Häggbloms (Ob) öppningstal i måndags som hos Jörgen Strand i onsdags är helt naturligt. Det är snarare underligt att den kritiken inte kommit fram tidigare. Inte minst med tanke på att det länge muttrats i leden och att flera av regeringspartiernas lagtingsledamöter i valet lovade sina väljare hushålla med de offentliga finanserna och arbeta för att få till ett skifte i fokus. Ett skifte bort från utökad offentlig sektor näringslivets verksamhetsförutsättningar och det åländska samhällets möjlighet till tillväxt.

Sista ordet är inte sagt och mycket kommer att ske i kölvattnet av veckans politiska händelser, men vi kan vara ganska säkra är att de åländska moderaterna kommer göra en högersväng. För om man inte ändrar väg är det mycket som talar för att borgerliga väljare fortsätter söka efter andra alternativ i jakten på att få sin röst hörd.

 

 

 

Hittat fel i texten? Skriv till oss