This photo was taken on April 12, 2019 above the Rentel wind farm on the Belgian North Sea *** Local Caption *** @Bildtext:OX2 och Ålandsbankens fondbolag planerar nu etablering av havsbaserad vindkraft även i Ålands norra havsområden.
<@Foto>Foto: iStock
Förnybar energi måste ersätta fossilt bränsle så fort det går, enligt IPCC:s rapport.
Foto: iStock
Foto:

Bild

Mänskligheten har fått en överlevnadsguide – nu måste den användas

De val vi gör inom de närmsta sju åren kommer att eka i tusentals år, enligt den största och tyngsta klimatrapporten som hittills presenterats. Lösningarna för att minska utsläppen existerar redan, men används inte tillräckligt.

I veckan släppte FN:s klimatpanel IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) den tyngsta och mest omfattande sammanställningen av all relevant klimatforskning som världens forskare tagit fram hittills, sammanlagt tiotusentals olika studier.

Rapporten konstaterar att klimatkrisen är här, och att den är ett hot mot människan och jordens hälsa – om vi fortsätter att leva som vi gör i dag.
Enligt tidigare rapporter är det ”extremt troligt” att människan har orsakat den globala uppvärmningen, som nu är 1,1 grader jämfört med förindustriell tid. Nu slår man fast att det ”otvetydigt” är utsläpp av växthusgaser, från förbränning av fossila bränslen (kol, olja, och naturgas), som orsakat klimatförändringarna.
FN:s panel är känd för hög vetenskaplig integritet, den förknippas inte med ett aktivistiskt språkbruk. Men tonen i rapporten är ovanligt skarp, enligt den är mänskligheten ”ute på en tunn is som smälter snabbt”. Det kraftfulla språket understryker allvaret i situationen.
– Klimatets tidsinställda bomb tickar. Rapporten är en bruksanvisning för att desarmera bomben, säger FN:s generalsekreterare Antonio Guterres på presskonferensen där rapporten presenteras.

– Vi går när vi borde spurta, säger IPCC-chefen Hoesung Lee.

I nuvarande takt når vi gränsen för 1,5 graders uppvärmning i början av 2030-talet. Utsläppen måste vända kraftigt nedåt om det ska vara möjligt att klara Parisavtalets mål att hålla uppvärmningen under 1,5 grader, vilket enligt forskningen är den gräns där många viktiga ekosystem och klimatsystem riskerar att kollapsa. Men än så länge fortsätter utsläppen i stället att öka.
Det närmaste årtiondet är kritiskt för det globala klimatarbetet, de beslut och åtgärder som fattas nu får konsekvenser för flera generationer under århundraden, till och med årtusenden.

Samtidigt förmedlar rapporten hopp. Tack vare att det de senaste decennierna har utvecklats klimatlösningar, som sol- och vindenergi, finns teknik som behövs för att stoppa den globala uppvärmningen. Det är fortfarande möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, men det krävs omfattande och snabba åtgärder och tempot måste öka. Det handlar om att sluta bränna fossila bränslen, alla länder måste tidigarelägga sina planer på att minska sina utsläpp med ett decennium.

Andra åtgärder som IPCC pekar ut är exempelvis minskning av metanutsläpp från olja, gas och jordbruk, ta vara på den biologiska mångfalden, öka kolinlagringen i jordbruk, hindra avskogning, och beteendeförändringar som minskat resande.
Enligt rapporten sjunker priserna på sol- och vindkraft, vilket ses som en stor ljuspunkt då det är en av de åtgärder som är billigast och har störst potential till utsläppsminskningar.

IPCC-rapporten är brännande tydlig: Det är, enligt samstämmig forskning världen över, helt nödvändigt att vi ställer om nu.

På sju år måste världens utsläpp halveras. Det innebär ungefär lika stora utsläppsminskningar som under pandemin, sju år i rad. Under pandemikrisen lyckades världen ställa om snabbt, stora kriser kräver stora gemensamma åtgärder. Det är dags att börja behandla klimatförändringarna som den kris det är, och börja agera enligt vetenskapen.
Man kan inte skylla på att det saknas teknik för att klara 1,5-gradersmålet, det finns goda möjligheter att minska utsläppen. Omställningen har börjat, men det har gjort för lite, för sent. Världens ledare vet vad som krävs, nu behöver åtgärderna skalas upp och genomföras.
Om vi inte agerar nu lastar vi över ännu större problem på kommande generationer, och lämnar en planet som blir mindre och mindre möjlig att leva på. Det behövs mer kraft i klimatomställningen, och det är bråttom.

Linda Blix

tel: 26 637

Hittat fel i texten? Skriv till oss