Foto:

Ett levande torg gör staden mer attraktiv

Är verkligen en mobil skridskobana det Mariehamns stadskärna behöver för att bli mer attraktiv? Vill man blåsa liv i Torget finns det andra åtgärder som är mer angelägna.

Nyligen beviljade landskapsregeringen Mariehamns stad ett stöd på 300.000 euro. Pengarna ska användas av staden och aktörerna inom City Mariehamn för att höja attraktionskraften i stadskärnan, och summan är förstås ett välkommet bidrag till budgeten som har satts till närmare 800.000 euro.

Ett mer attraktivt och inte minst livskraftigt centrum har stått högt på mångas önskelista länge – inte minst sedan de stora butikskedjorna valde att samlas i Jomala och kundbasens vikt förflyttades utanför Mariehamn. Därför är det något iögonfallande att det som nu, vid sidan av dekorationer, belysning och växtlighet, verkar stå högst på det här projektets prioritetslista är en mobil konstfrusen skridskobana med placering på Torget.

Att staden och aktörerna i City Mariehamn vill satsa en del av pengarna på att få aktivitet på Torget är egentligen inte så konstigt. Torg har genom historien ofta fungerat som offentliga mötesplatser i stadsrummet. Här har man samlats till marknad, fest, politiska möten eller bara för att träffa bekanta och – vilket är något av en åländsk folksport –titta på folk. Men tiderna förändras, och Mariehamn är inte den enda staden vars torg förlorat i betydelse som central samlingsplats.

Samtidigt finns fortsättningsvis ett behov av offentliga platser att mötas på. Handelsrådet i Sverige släppte i augusti en rapport författad av flera forskare. I den tittar man närmare på småstädernas kamp, och mer specifikt på vad som gör en stadskärna attraktiv och levande. Ett för Mariehamns del intressant konstaterande är att stadskärnans funktion i allmänhet allt mer skiftar från att vara en handelsplats till att bli just en mötesplats. Och här kan Torget, om det görs mer inbjudande, fylla en viktig funktion.

Problemet med dagens torgplats i Mariehamn är att den inte bjuder in till möten. Ibland fungerar den som arena för marknader och spelningar, men oftast är området något man genar över på väg någon annanstans.

Ändå finns det potential att förändra Torget så att det kan dra folk till centrum – vilket i sin tur ger möjliga synergieffekter för näringslivet.

Staden vill, förutom att satsa på en skridskobana, också lägga en del av pengarna på lekparker. Varför inte slå två flugor i en smäll? Vill man få liv och rörelse på Torget, bygg då ut lekplatsen ordentligt och sätt ut fler bänkar – gärna vända mot varandra. I den skuggiga Esplanaden står redan ett antal som säkert kan flyttas. Finns det välplacerade sittplatser kommer folk att stanna längre.

Kanske man till och med vågar vara lite galen och, liksom Jessy Eckerman (S) gjorde i en insändare nyligen, föreslå några små bord där schackspelare kan samlas för ett parti? Eller vad sägs om att projicera film på en duk på torgscenen?

Fortsätt gärna stänga av Torggatan för trafik söder om Norragatan sommartid. Parkeringsplatser finns i dag både under och ovan jord i närheten av det aktuella gatupartiet. Fler platser på uteserveringarna i området kan dra folk som vill avnjuta sin lunch i solen. Ta gärna modell av till exempel Café Julius och Pub Ettan som båda drar sina strån till stacken genom att erbjuda sittplatser utomhus även när kvicksilvret kryper neråt.

Flera steg mot en förtätad stadskärna har redan tagits. I veckan ställde sig till exempel ett enigt stadsfullmäktige bakom den delgeneralplan som stötts och blötts i flera år.

Staden och City Mariehamn vill förstås också fortsättningsvis ha med fastighetsägare och näringsidkare i Mariehamn på utvecklingståget. Alla delar, och ett samspel mellan dessa, är viktiga för att få fart på staden: Kaféer och restauranger ger mötesplatser, små och unika butiker bidrar till stadskärnans identitet och kan erbjuda sånt som butikerna utanför staden inte har i sitt utbud. Arbetsplatserna i stan ger lunchgäster medan bostäder och krogar bidrar liv och rörelse även kvällstid – och så vidare.

Ett levande Mariehamn, som tilltalar både ålänningar och turister, är viktigt för hela Åland. Men ska Mariehamn utses till årets stadskärna i Finland år 2024 gäller det att våga testa nya idéer och tänka att många små åtgärder ibland ger större kringeffekter än få stora och kostsamma.

Så satsa gärna en del av pengarna på att göra Torget till en samlingsplats, det är en tom duk i dag så det är bara att börja måla fram en mer tilltalade bild. Men en mobil skridskobana, som nyttjas några få månader om året och som kostar flera hundra tusen, är inte det som kommer att ge oss det där eftertraktade priset.

Hittat fel i texten? Skriv till oss