Foto:

Ledarstick: Förslaget rimmar illa med vallöftena

I Mariehamns stads förslag till budget för nästa år vill man slopa den extra, och icke lagstadgade, rörelselektion som skolorna erbjudit eleverna i årskurs ett. Detta för att spara pengar.

Det rimmar illa med vad mängder med politiker och många partier talade sig varma för i valrörelsen, nämligen insatser för att locka till mer fysisk aktivitet för barn. Många var de kandidater till kommunfullmäktige och lagting som pratade sig varma om fysisk aktivitet som ett enkelt och billigt sätt att spara på framtida kostnader i form av sjukvård och omsorg.
Men nu är nu och inte i framtiden, och nu ska det sparas.
Fast bara på förstaklassarna. För samtidigt som lek och rörelse fimpas så vill man investera i ett ”mer utmanande” utegym och en solsimulator vid och i Mariebad. Knappast investeringar med sjuåringar i tanke, kanske, men säkert bra. Om vi nu inte också går in på debatten med vad gratis utegym gör för offentlig verksamhets konkurrens visavi privat näringsliv, gym till exempel.

Jonas Bladh

Hittat fel i texten? Skriv till oss