Cropped shot of an adorable little boy reading a book while sitting with his father at home
Foto:

Bild

Läs en timme - i rent självförsvar

I dag firar vi FN:s dag för läskunnighet och kampanjen Read Hour. Läsandet är en mänskligt exklusiv talang som låter oss tankesamtala med andra människor från hela världen, samtidigt som det fungerar som ett effektivt självförsvar mot dumheter.

För fjärde gången arrangeras i dag den från början finländska kampanjen Read Hour, startad av Barn- och ungdomsstiftelsen. Evenemanget har spridit sig internationellt och uppmärksammas även i Sverige, Norge, Estland och Storbritannien.

Tanken är att fira en stor gemensam läsfest.
Årets tema är fred och vänskap. President Sauli Niinistö, som är kampanjens beskyddare, sammanfattar bra vad det handlar om: ”Världen skulle vara färglös utan de berättelser och den kunskap som finns i böcker. När vi läser vidgas vår världsbild och vi kan öppna vårt sinne för äventyr. Våra tankar kan färdas till det förflutna eller till framtiden. På dessa fantasiresor lär vi oss att förstå andra kulturer och att sätta oss in i andra människors situation. I dagens värld finns det en allt större efterfrågan på fördomsfrihet och empati”.

Förutom den njutningsfulla förströelse som en välskriven text skänker, gör läsandet oss dessutom klokare, faktiskt oavsett vad texten handlar om. Till skillnad från det passiva och huvudsakligen emotionella processandet av rörliga bilder och ljud, tvingar läsandet oss att aktivt engagera själva tänkandet, om vi ska få ut något alls av upplevelsen. Även dumma och dåliga texter sparkar igång tankeapparaten.

Faktum är att rätten till läskunnighet har tagits med i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Så fundamental anses den vara för vårt välbefinnande och våra möjligheter att utvecklas genom att utbilda oss. Rätten till utbildning togs också med bland rättigheterna redan år 1948. Enligt artikel 26 ska utbildningen syfta till att utveckla människans personlighet till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen ska främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper

Det där sista om att främja förståelsen och toleransen oss människor emellan kan inte nog betonas i dag. Vi översköljs av information och påverkansaktioner. Den svenska valrörelsens alla avarter i form av överdrifter och ren desinformation är ett praktexempel hur illa det kan bli även i ett jämlikt välfärdssamhälle när känslor får styra och det försiktiga resonerandet kastas över bord som alldeles för blekt och tråkigt.

Därför är det speciellt viktigt att barn tidigt introduceras i läsandets gemenskap och lär sig verktygen. Enklast och mysigast görs det genom högläsning tillsammans i soffan. Barnen får trygghet och närhet och på kuppen utvecklas deras språk och förmåga att resonera med sig själva, alltså tänka, utan att de egentligen märker det.

Läs en timme och en timme till. Bättre mental motion får du leta efter.

Petter Lobråten
petter.lobratenalandstidningen.ax
tel: 26 633

Hittat fel i texten? Skriv till oss