Foto:

Lång väg ännu till en jämställd värld

Enligt World Economic Forum dröjer det 132 år tills världen är jämställd. FN:s generalsekreterare António Guterres hänvisar till prognoser som säger att det dröjer hela 300 år att nå full jämställdhet om den nuvarande linjen följs. Mycket välkommet är därför initiativ som den nya åländska databasen ”100 åländska kvinnor” som vill öka jämställdheten inom beslutsfattande och inflytande.

Det är inga muntra nyheter som The Global Gender Gap Index 2022, sammanställt av World Economic Forum, kom med i våras: Med dagens takt tar det 132 år tills vi nått en jämställd värld (Hbl 8 mars 2023). Jämställdhetsarbetet går mycket långsamt och till och med bakåt. Våldet mot kvinnor har ökat liksom kvinnors oavlönade arbete, tillgången till preventivmedel är dålig och de som slutar skolan i förtid är nästan alltid flickor.

Pandemin gjorde situationen ännu värre för flickor och kvinnor. Miljontals flickor måste sluta skolan och riskerar att giftas bort som minderåriga. I Afghanistan har talibanerna förbjudit flickor och kvinnor att studera och arbeta utanför hemmet. I Iran förgiftades tidigare i år över tusen skolflickor för att de demonstrerat mot slöjtvånget.
Allting är ändå inte nattsvart. Jaana Hirsikangas, verksamhetsledare för UN Women Finland, påpekar i Hbl att över tid blir bilden ljusare. Fler flickor går i skola, barnäktenskapen och mödradödligheten minskar och fler kvinnor deltar i det politiska beslutsfattandet.

Än Finland då? World Economic Forum rankar Finland som tvåa i världen på jämställdhet. Enligt Europeiska jämställdhetsinstitutets mätning är Finland fyra men då är våld mot kvinnor inte inbegripet. Våldet mot kvinnor sänker alltid Finlands placering när jämställdhet mäts. En EU-underökning från 2014 visa att kvinnor i Finland upplever mer våld än kvinnor i andra länder. Enligt EU-byrån för grundläggande rättigheter har 47 procent av Finlands kvinnor utsatts för våld. Det är näst högst i EU.

I Finland dödas 15–20 kvinnor av sin partner varje år. Det är fler än i de andra nordiska länderna eller Västeuropa sett till befolkningsmängden. Det dödliga våldet är allt oftare planerat och våldet har pågått under en längre tid.
Också ekonomiskt är Finland långt ifrån jämställt. Heltidsarbetande kvinnor tjänar i genomsnitt bara 86 procent av det männen tjänar.

För att samhället ska bli mer jämställt måste fler kvinnor vara med om att forma det. Det är viktigt med kvinnor i politiken, säger Jaana Hirsikangas till Hbl.

Det är förstås viktigt med kvinnor överallt! Det är därför ett mycket gott initiativ som de unga åländska kvinnorna Alva Eriksson och Julia Lindholm kommit med då de skapat en databas med kvinnliga experter inom olika områden. Initiativtagarna såg behovet att synliggöra den kvinnliga kompetensen på Åland. Av 300 styrelseledamöter i de 70 största bolagen på Åland år 2021 var bara var femte kvinna. 34 bolag hade bara män i styrelsen. Bara 30 procent i lagtinget och 37 procent av de invalda i kommunerna var kvinnor år 2021. Kvinnor har ett högre valdeltagande och studerar i högre grad än män på universitet, varför ska de då representeras i lägre grad inom både offentligt och privat beslutsfattande, frågade sig initiativtagarna.

FN-chefen Guterres påpekar i en insändare på Internationella kvinnodagen den 8 mars i år (Hbl) att kvinnors rättigheter inte är en lyxvara som kan vänta till allt annat blivit löst. Tvärtom, att investera i kvinnor och flickor är det säkraste sättet att lyfta alla människor, samhällen och länder och uppnå Agendan för hållbar utveckling 2030, skriver han.

Det gäller också på Åland, i lönesättning, i styrelseval och i partiernas kandidatnomineringar.

Kerstin Österman

tel: 26 026

Hittat fel i texten? Skriv till oss