Foto:

En laginsats värd alla utmärkelser

Pandemin har i mångt och mycket handlat om att sätta laget före jaget och om att snabbt anpassa sig till nya restriktioner. Och det har ålänningarna lyckats med.

Under många år delade Ålandstidningen ut hedersutmärkelsen ”Årets ålänning”. Läsarna fick nominera kandidater och sedan ordnades en omröstning för att få fram en vinnare. Det var ett sätt att uppmärksamma människor, såväl kända som okända, som gjort något extraordinärt. Ett år vann en person som alltid var redo att ge folk i grannskapet en hjälpande hand, en annan gång var det en livräddande insats som premierades.

Det var en hjärtevärmande tävling som både engagerade läsarna och lyfte fram personer som annars ofta verkade i det tysta. Samtidigt kan Årets ålänning så här i efterhand på sätt och vis spegla en samhällsutveckling mot en individcentrering – det var nämligen nästan alltid enskilda personer som nominerades. Trettio vinnare röstades fram genom åren och bara vid ett tillfälle var det en gruppinsats som fick flest röster.

Under pandemin har en annan utveckling kunnat skönjas. En där alla måste bidra för att målet ska nås, där jaget har fått stå tillbaka till förmån för laget.

På ett eller annat sätt har de flesta ålänningar – ibland utan att blinka, ibland med långa tänder – sedan vårvintern 2020 gjort uppoffringar av ett eller annat slag i syfte att bromsa spridningen av covid-19. Dessutom har invånarna ofta reagerat snabbt på de omställningar man ställts inför. När rekommendationen om munskydd kom i december tog det till exempel inte många timmar innan flera butiker tömt sina lager.

Vid sidan av den effektiva smittspårningen torde allmänhetens beredskap att följa myndigheternas direktiv vara en av förklaringarna till att Åland hittills, trots tidvis höga incidenstal, klarat sig undan en skenande samhällssmitta.

Skulle tävlingen Årets ålänning ha utlysts av Ålandstidningen även i år skulle det alltså finnas tusentals solklara vinnare: Alla de ålänningar, från barn till vuxna, som dragit sitt strå till stacken under pandemin.

Nu ser vi äntligen vissa ljusglimtar. I morgon har Ålands hälso- och sjukvård kallat till en presskonferens för att berätta om massvaccineringarna som väntas inledas på måndag. Restriktionerna lättar på flera håll i landet och även om Åland nästan dagligen noterar minst ett bekräftat sjukdomsfall tillhör de flesta redan kända smittkedjor.

Orkar vi bara lite till kan vi med en gnutta tur få en sommar som åtminstone går åt det mer normala. Det förutsätter att vi är fortsatt försiktiga efter att vi fått den första sprutan, och att inte nya virusvarianter som vaccinen fungerar sämre mot gör sitt intåg. Men en laginsats krävs oavsett även fortsättningsvis.

Hittat fel i texten? Skriv till oss