Foto:

KUK-bilar på vägarna när ingenkan svenska hos myndigheten

Ska det faktiskt rulla bilar på de finländska vägarna med registerskylten KUK? Naturligtvis inte men så kan det gå när kunskaperna i svenska blir allt sämre, eller är obefintliga, hos de finländska myndigheterna.

Ett ganska komiskt och tillika sorgligt uttryck för hur det går när det brister i kunskaperna i svenska språket uppdagades nyligen. Transport- och kommunikationsverket har låtit tillverka 900 KUK-registerskyltar och bilar med dessa registernummer har rullat runt på de finländska vägarna. Detta har förstås väckt uppmärksamhet bland svenskspråkiga och folk har vänt sig till Transport- och kommunikationsverket och påtalat saken. Nu får den som vill kostnadsfritt byta ut sina KUK-registerplåtar.

Hur kunde det då gå så här? Orsaken är förstås bristande, i många fall sannolikt helt obefintliga, kunskaper i svenska hos ifrågavarande myndighet. Om man inte vet vad ett ord betyder, hur ska man då veta om det är stötande eller opassande? Enligt Hufvudstadsbladet har Transport- och kommunikationsverket heller ingen lista över förbjudna bokstavskombinationer. På finska är nämligen ord med tre bokstäver ovanliga och tre bokstäver är det som gäller på finländska registerskyltar.

I Sverige däremot har Transportstyrelsen en lång lista över bokstavskombinationer som inte tillåts på registreringsskyltarna. Dit hör till exempel KUK, FIS, HOR, FAN, SEX och TOA. Nyheten om att det rullar KUK-bilar på den finländska vägarna har därför noterats av flera medier i Sverige.

Fadäsen med KUK-bilarna fick Folktingssekreterare Christina Gestrin att dra på smilbanden. Men hon ser samtidigt allvarligt på att sådana registerskyltar kunde passera hos myndigheten utan att någon reagerade. Det, säger hon till Hbl, är ett tecken på att det inte finns någon på myndigheten som kan svenska tillräckligt bra för att reagera på bokstavskombinationen KUK.

För att öka på andelen personer med tillräckligt goda kunskaper i svenska hos de finländska myndigheterna vill Folktinget att det ska räcka med goda kunskaper i finska för att få jobb inom de offentliga myndigheterna. På så sätt hoppas Folktinget att fler svenskspråkiga skulle söka jobben. I dag krävs utmärkta kunskaper i finska men bara nöjaktiga i svenska för den som söker jobb inom den offentliga förvaltningen. Då vet man inte heller vad KUK betyder.

Folktinget kunde med fördel ta ett snack också med Finnair och Finavia. När Finnairs plan till Mariehamn ropades ut på Helsingfors-Vanda flygplats lördagen den 25 september gjordes det enbart på finska och engelska. Inte ett ord på svenska om till exempel att ombordstigningen skulle ske radvis för att undvika trängsel. Flygkaptenen hälsade välkommen endast på finska och engelska medan en del av säkerhetsinformationen faktiskt gavs även på svenska.

Kanske Finnair och Finavia redan tillämpar det som Helsingfors nyvalda borgmästare Juhana Vartiainen (Saml) drömmer om, nämligen att Helsingfors ska utropa sig som en engelskspråkig stad, detta för att lättare kunna rekrytera utländsk arbetskraft. Om det kan man tycka vad man vill men i praktiken blir det högst sannolikt så att det i så fall är svenskan som blir (ännu mer) lidande. Vartiainen, som själv talar en utmärkt svenska, har också föreslagit att kravet på kunskaper i svenska ska slopas för de anställda inom staden som inte direkt jobbar med svenskspråkig service.

Att det blir allt sämre ställt med kunskaperna i svenska inom det offentliga Finland visas också av att 32 av 54 remissvar om revideringen av självstyrelselagen lämnades enbart på finska – trots att Justitieministeriet påpekat att svaren ska lämnas även på svenska.

Att arbeta för att svenskan fortsatt ska vara ett levande språk i Finland kan tyckas vara ett riktigt sisyfosarbete, ett arbete som aldrig tar slut, ibland näst intill hopplöst. Men att ge upp är heller inget alternativ.

Hittat fel i texten? Skriv till oss