Cropped shot of a group of people joining hands in solidarity
Internationella kvinnodagen uppmärksammas den 8 mars varje år för att lyfta frågor om kvinnors rättigheter och ojämställdhet.
Foto: iStock
Foto:

Bild

Hylla och framhäv varandra, kvinnor!

Män har alltid varit bra på inbördes solidaritet. Hur medveten är du om vikten av att stötta varandra som kvinnor?

”Det finns en speciell plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra”, sade USA:s första kvinnliga utrikesminister Madeleine Albright.

Mer än hälften av jordens befolkning har två X-kromosomer. Måste man vara redo att stötta varje kvinna med vad som helst, bara av det skälet?
Nej, så enkelt är det inte. Kvinnor måste inte hålla med varandra om allt, eller ens tycka om varandra. Samtidigt är det otroligt viktigt att vi stärker våra nätverk, arbetar tillsammans och inte bygger hinder för varandra.

Åtminstone sedan jordbruksrevolutionen har de flesta samhällen varit patriarkat, det har värderats högre att vara man än kvinna. Det är den tyngsta och mest stabila sociala hierarkin i historien. Kvinnor har under tusentals år haft mindre politisk makt, rörelsefrihet, ekonomiska möjligheter, sjukvård och utbildning. En kvinna kunde inte bli domare, filosof, präst, lärare, forskare eller konstnär, hon hade inte ens självständig rättsstatus.

Varför? Historikern Yuval Noah Harari undersöker olika teorier i sin bok ”Sapiens”.
Den vanligaste teorin till den manliga dominansen är att män är fysiskt starkare än kvinnor och har använt sin råstyrka till att underkuva kvinnor. Men, som Harari påpekar i sin bok, finns det inget direkt förhållande mellan fysisk styrka och makt bland människor. 60-åringar har vanligen mer makt än 20-åringar, fast de senare är mycket starkare än de förra. Dessutom finns det många kvinnor som är starkare än många män.
I jägar- och samlarsamhällen var det sociala färdigheter som placerade en person i topposition, snarare än muskelkraft. Inom den organiserade brottsligheten är den store bossen inte nödvändigtvis den starkaste mannen.
En annan teori är att evolutionen har gjort män mer aggressiva och våldsamma, det sägs vara skälet att krig genom historien varit en manlig angelägenhet. Men det är skillnad på krig och krogslagsmål. En bra krigsledare kan hålla lugnet, vinna bundsförvanter, kompromissa, manövrera och se saker ur andra synvinklar. Att vara ett aggressivt muskelknippe är snarare en nackdel i krigssammanhang.

Ingen av teorierna är övertygande, varken mäns styrka eller aggressivitet förklarar varför de har varit överlägsna kvinnor i princip i alla samhällen överallt. Det troligaste, skriver Harari, är att män har varit bra på inbördes solidaritet, broderskap. Förmågan att bygga grupper och koalitioner, samarbeta, nätverka och lyfta fram varandra har gett enorma fördelar i samhället och ur makthänseende. Män har haft, valt och sett varandra. Det har lett till en självsäkerhet i att ta plats.

Det senaste århundradet har könsrollerna revolutionernas. Trots att det har gjorts framsteg i en hisnande fart står jämställdheten fortfarande inför många utmaningar, det krävs fortsatt ansträngningar för att skapa ett mer rättvist samhälle.

Systerskap är en av nycklarna till framgång. Kvinnor kan stödja och bana väg för varandra på många sätt. Till exempel genom att dela information om jobb- och utbildningsmöjligheter, tillhandahålla mentorskap, lyssna och ge varandra känslomässigt stöd, samarbeta och nätverka – precis som män har gjort och gör.

Ibland händer det att en kvinna som är framgångsrik, tar plats eller på annat sätt sticker ut, riskerar kritik och utanförskap från andra kvinnor. Hon ses som en konkurrent, och trycks ner i stället för att lyftas upp. Fall inte i den fällan, unna andra kvinnor framgångar och fira dem. Använd eget inflytande för att låta andra kvinnor höras, ta deras berättelser på allvar, reproducera inte myter och unkna omdömen om kvinnor, och säg ifrån om någon blir utsatt för sexism.
Internationella kvinnodagen uppmärksammas den 8 mars varje år för att lyfta frågor om kvinnors rättigheter och ojämställdhet. I dag är en bra dag att påminna oss om vikten av att vi kvinnor fortsätter inspirera, stötta och lyfta varandra.

Linda Blix

tel: 26 637

Hittat fel i texten? Skriv till oss