220521 , 22052021 , 20210522 , FRT , frivilliga räddningstjänsten höll storövning i Sund , räddningsövning , övning , räddning av försvunna personer inblandadenförutom FRT var polis , sjäräddning , flygspaning med privatplan , hundpatruller , Radioamatörerna på Åland , Röda Korset beredskapschef Olof Collin  *** Local Caption *** @Bildtext:När Kim Pihl bestämmer sig för att sätta in hundpatrullerna visar han på kartan var man bör inleda sökandet. Linda Larsson och Linda Fjäder får instruktioner.
Det finns många föreningar på Åland som ägnar sig åt beredskap av olika slag, bland dem Röda Korset och de frivilliga brandkårerna. Även en reservistförening passar in i utbudet.
Foto: Robert Jansson
Foto:

Bild

Försvar i många händer

Så länge verksamheten anpassas till demilitariseringen är en åländsk reservistförening en bra idé.

Ingen människa är som känt en ö, men i praktiken är både enskilda människor och öar extra utsatta i krissituationer. Tryggheten ökar i samarbete med andra. Det är ingen slump att så kallade preppers – personer som gjort det till en livsstil att förbereda sig för kriser – betonar vikten av sociala sammanhang. Det spelar ingen roll hur mycket vatten och konserver man har i källaren om man inte kan lita på sina grannar.

På samma sätt fungerar militärt försvar. Öar och andra små orter är beroende av sina grannar, något som i praktiken tar sig uttryck i Försvarsmaktens beredskap samt i all den kompetensupprätthållande verksamhet som sker inom ramen för Försvarsutbildningsföreningen (MPK).
Men inte på Åland förstås, något Hufvudstadsbladet de senaste veckorna gjort en poäng av att framhäva på ett tidvis inte särskilt balanserat sätt.
Finlands försvarsmakt är förvisso redo att mycket snabbt ta sig till Åland och försvara landskapet på samma sätt som resten av landet, men det säger sig självt att blotta avståndet till närmaste militärbas gör att dyrbar tid oundvikligen går förlorad.

Ålands eventuella försvarsmässiga utsatthet har fått en grupp reservister att bilda en förening med syfte att ägna sig åt sådan verksamhet som främjar rikets säkerhet. I praktiken handlar det framför allt om att träna skytte, men även om andra aktiviteter som bidrar till att stärka beredskapen.

Det blev rätteligen debatt om saken efter att det blev känt att organisationen grundats. Det är ingen självklarhet att dylik verksamhet kan bedrivas inom demilitariseringens ramar. Utrikesministeriet gav dock grönt ljus i dagarna, och Försvarsministeriet förväntas snart ge samma besked.
Det som ännu är oklart är huruvida Ålands reservister kan bli medlem i det rikstäckande Reservistförbundet dit alla andra reservistföreningar i landet hör. Kruxet är att förbundet får stöd av Försvarsministeriet, och enligt Utrikesministeriets utlåtande får den åländska föreningen under inga omständigheter ha några kopplingar till Försvarsministeriet eller Försvarsmakten.

Den här ledarsidan står helhjärtat bakom demilitariseringen. Inga om, inga men. Varken den specifika situationen i Ukraina eller Rysslands chauvinistiska retorik i allmänhet förändrar den saken.

Den här ledarsidan ger också sitt helhjärtade stöd till föreningsfriheten och alla typer av aktiviteter som människor frivilligt deltar i så länge de inte kränker sina medmänniskors rättigheter. Att delta i reservistaktiviteter är säkerligen givande för dem som dras till den typen av verksamhet.
Ålands reservister kan, om de bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och lagenligt sätt, bli en pusselbit i den civila beredskapen på Åland på samma sätt som exempelvis de frivilliga brandkårerna och Röda Korset.
Det är värt att minnas att beredskap, försvar och säkerhet inte bara ska kopplas samman med militär verksamhet. I Finlands säkerhetspolitik talar man i dag framför allt om det breda säkerhetsbegreppet, dit till exempel livsmedels- och energiförsörjning, mänskliga rättigheter och miljöfrågor också hör.
Verklig säkerhet kommer av ett samhälle där alla kan bidra enligt sina förutsättningar, vare sig det sker på individnivå, inom och mellan föreningar, eller tillsammans med landets myndigheter. I denna flora finns en plats även för Ålands reservister.
Henrik Herlin

Hittat fel i texten? Skriv till oss