Foto:

En exit värd att fira

Redan på fredagen kunde Åland ta nästa steg mot ett öppnare samhälle enligt landskapsregeringens exitstrategi, och efter midsommar tas ytterligare rekommendationer bort. Detta trots att man tidigare planerat att göra dessa lättnader först i månadsskiftet.Det är en framgång värd att fira.

Det var inte första gången landskapsregeringen (LR) höll en snabbt inkallad presskonferens utanför det vanliga schemat. Det som karaktäriserat de allra flesta av dem är en dämpad stämning – ny storspridning av covidsmitta.

Men på torsdagen lät det annorlunda. Lantrådet Veronica Thörnroos (C) presenterade en reviderad handlingsplan för hanteringen av coronapandemin – för att smittan hållit sig på en så låg nivå.

Det är ett glädjande besked för många. Coronafilten har legat tung och blöt över hela samhället.

På torsdagen innan presskonferensen hölls fattade LR beslut om att gå in i steg tre i exitstrategin, något som man enligt Veronica Thörnroos tidigare inte vågat tro att skulle gå att genomföra så här tidigt.

Avgörande för beslutet har varit den snabba vaccinationstakten, den minskade smittan, och invägandet av vad som behövs för hela Åland. Det säger sig självt att en sommar med hårda restriktioner hade varit förödande för näringslivet, och för de människor som är ekonomiskt beroende av turismen.

Det är viktigt att väga de olika aspekterna mot varandra. I ett samhälle där smittan minskar allt mer och där vaccinationsgraden ökar snabbt hela tiden går det inte längre att bara tänka på smittskyddsfaktorn.

Långt fler far då illa av sociala eller ekonomiska orsaker. Långt fler företag får då lida mer än nödvändigt.

Naturligtvis måste lättnaderna göras stegvis. Det är helt enligt plan och något som alla remissinstanser varit överens om.

Fortsättningsvis krävs också allmänhetens ansvarstagande. I glädjeyran över att saker äntligen verkar gå åt rätt håll får vi dock inte glömma bort vars och ens sunda förnuft, och hur otroligt viktigt det är för att den nya, öppnare tillvaron ska fungera.

På tisdag öppnar vaccinbokningen för den sista åldersgruppen, 16 år och uppåt. Förutom det samhällsansvar som ligger i att vaccinera sig öppnas dessutom portarna åtminstone en liten bit ut i världen igen efter de två sticken.

Att själv tänka på att hålla avstånd, hålla händerna rena och testa sig vid förkylningssymtom skadar inte heller. Det är fram tills nu en del av den stora samhällsinsats som möjliggjort öppningen.

Frihet under ansvar har alltid varit en del av samhällskontraktet. Det får vi inte glömma bara för att några tillfälliga restriktioner nu lyfts.

Vi är inte i mål, än kan allt vända. Nya restriktioner kan bli nödvändiga när som helst.

Vi vet inte resultatet av att öppna upp samhället, men gör bedömningen att skadan av att inte göra det är större. Också där kommer vikten av det individuella ansvaret in, att inte riskera ytterligare bakslag och begränsningar.

Men glada nyheter måste få firas. Allas tålamod har prövats in i det längsta, något som bidragit till dagens positiva situation. Och med den takt ålänningarna under hela tiden har testats och nu vaccineras är vårdens insatser väl värda att uppmärksammas.

Hittat fel i texten? Skriv till oss