flagga, Åland100, Lagting
Foto:

Bild

Engagerar fortfarande självstyrelsen?

Hur ser det ut när det kommer till ålänningarnas engagemang för självstyrelsen? Utmanande tycker flera politiker, men frågan är hur engagemanget för självstyrelsen ska stärkas?

I en insändare i Ålandstidningen lyfte Ålands framtid förra veckan frågan varför självstyrelsen inte engagerar ålänningarna. Frågan är adekvat och det är en frågeställning som många samhällsengagerade ålänningar frågat sig. Varför engagerar inte självstyrelsen på samma sätt som den gjort tidigare?

Att hävda att självstyrelsen inte engagerar bör dock synas lite djupare i sömmarna. Förvisso är intresset inte stort när det kommer till självstyrelsens utveckling och behörighetsstriderna med Helsingfors engagerar få ålänningar. Å andra sidan är många ålänningar engagerade i den åländska självstyrelsen i allt från kommunalt beslutsfattande till dagis och media.

Däremot går det nog att säga att gemene ålännings kunskapsnivå gällande självstyrelsen och dess inverkan på det åländska samhället är på en grundläggande nivå.
Framför allt är det väldigt få i det åländska samhället som förstår komplexiteten och självstyrelsens struktur i djupet.

Likt varje generation behöver vinna demokratin kan vi hävda att varje åländsk generation behöver vinna självstyrelsen. Det handlar inte alltid om att det skulle finnas ett yttre hot mot självstyrelsen. Nej, det handlar snarare om att behörighetsfrågorna har blivit mer komplexa i och med EU:s intåg, men även att omvärlden blir allt mer komplex vilket gör det utmanande för ett litet samhälle att hävda sin plats.

Även om vi på Åland många gånger skulle önska att Helsingfors har bättre förståelse för Ålands sak så måste vi ta fram spegeln och först fråga oss själva om vi verkligen förstår självstyrelsens plats i dagens värld?

I sin insändare föreslår Ålands framtid att Högskolan på Åland skulle få ett kunskaps- och forskningscenter om självstyrelsen och andra autonomier. Tanken har förts fram tidigare, även från annat håll, och det är en bra tanke.

Se bara vad Ålands fredsinsitut lyckats med genom att Åland aktivt jobbar med demilitariseringen. Åland har genom institutet skapat sig en plats och ett kunnande kring demilitariseringen som givit en djupare kunskap i frågan. Ett liknande kunskapslyft behövs även kring självstyrelsen och gärna i en miljö som är icke politisk så att vi delvis skulle kunna frikoppla självstyrelsen som funktion från politiskt tyckande.

Att Åland får en djupare kunskap i självstyrelsens komplexitet är så klart viktig, men utan det breda folkliga stödet är självstyrelsen inte värd mycket. Därför bör Åland även se till att alla ålänningar redan i skolan får lära sig än mer om självstyrelsen.

För i dag saknas en djupare förståelse för självstyrelsens innebörd och dess möjligheter. Att vi till exempel tack vare självstyrelsen kan ta service på svenska för givet – något som inte alls är en självklarhet i Finland. Att vi själva bestämmer över vår vardag och kan utforma vårt samhälle enligt vad vi vill. Det kan inte tas för givet.
Vi har helt enkelt blivit hemmablinda och tagit självstyrelsens fördelar för givna.

Åland måste ta ansvar för självstyrelsen och det ansvaret kan inte enbart åläggas politikerna. Vi har alla ett ansvar och ser vi bara tillbaka i historien kan vi konstatera att det åländska näringslivet och dess företrädare tidigare tog en stor roll i att utveckla det åländska samhället och självstyrelsen.

I dagens samhälle är det inte lika vanligt och få är de tillfällen då vi sett andra än politiker komma med förslag kring självstyrelsens utveckling. Förvisso är dagens företagande betydligt mer komplext än historiskt vilket gör det svårt för dagens näringslivsföreträdare att engagera sig i självstyrelsens utveckling. Samtidigt är åländska företag beroende av en välfungerande självstyrelse och samhällsapparat och man är väldigt duktig på att visa engagemang i frågor som berör miljö och klimat. Så varför inte engagera sig även i självstyrelsen?

Vi behöver alla hjälpas åt för att upprätthålla och utveckla självstyrelsen och självstyrelsen har för tillfället en lite mindre framträdande roll i den åländska debatten.

Det finns dock ett gediget självstyrelseengagemang hos många. Samtidigt går det inte att sticka under stol med att vi har valt politiska företrädare för att driva dessa frågor – så ett stort ansvar ligger trots allt hos dem. Men självstyrelsen är inte mycket om inte var och en av oss ser fördelarna och möjligheterna med den. Därför ska vi göra mer för att höja kunskapsnivån hos gemene ålänning så att även kommande generationers ålänningar kan bo och verka på ett självstyrt svenskspråkigt Åland.

Daniel Dahlén

Hittat fel i texten? Skriv till oss