A yellow butterfly poised on a robot finger
Foto:

Bild

Dumt att lita på artificiell ”intelligens”

Ny och smartare teknik framhålls ofta som lösningen på många av våra allvarligaste problem. Ofta hänvisas det diffust till teknik som inte uppfunnits ännu, men som borde finnas. Allt fler forskare varnar nu för riskerna med att låta artificiell
intelligens få för stort inflytande.
Hittat fel i texten? Skriv till oss