Foto:

Dags för slutspurt

När Finlands regering under torsdagen meddelade att det blir strängare restriktioner är det ett tecken på att slutspurten är här.

Finlands regering, med statsminister Sanna Marin (S) i spetsen, meddelade under torsdagsförmiddagen att Finland och även Åland i enlighet med grundlagen sätts i undantagsförhållande.

Precis som i våras kommer vi än en gång få en period med bland annat distansundervisning och stopp för hobbyverksamhet för äldre barn. Denna gång med start den 8 mars och därpå följande tre veckor. Men samtidigt är det upp till Åland själv att självständigt besluta och nyttja de verktyg som smittskyddslagen ger.

Beskedet från den finländska regeringen kom inte som en överraskning. Det är viktigt för den finländska regeringen att uppfattas som bäst i klassen när det gäller hanteringen av pandemin. Inte minst blev det tydligt när regeringen under gårdagens presskonferens inte tydligt kunde svara på frågan varför läget är så utmanande när landet har det lägsta antalet dödsfall i Europa.

Samtidigt får vi komma ihåg att detta virus är lömskt och vi vet inte vem och hur många det attackerar. Men med det sagt är det en märklig utveckling vi ser. Detta då flera regioner i Europa, med högre incidens än Finland, väljer att släppa på restriktionerna samtidigt som Finland inför ytterligare restriktioner.

Givetvis går det att argumentera för och emot nedstängningen på ett både rationellt och emotionellt sätt. Men om vi ska tala klarspråk medför denna pandemi inte enbart direkt skada genom antal smittade eller för den delen genom antalet döda.

Vårt samhälle kommer att få leva länge med effekterna av nedstängningen. Inte enbart på ett ekonomiskt plan utan kanske framförallt på ett plan som gäller människans mående.

Det är väldigt många som far illa av nedstängningen. Äldre känner sig ensamma och isolerade. Barn och ungdomar far illa. Inte enbart av att de inte får träffa vänner utan framförallt genom att deras undervisning blir lidande och att de sociala skyddsnät som skola och daghem många gånger utgör inte är i direkt kontakt med de barn och ungdomar som är mest utsatta.

Även ungdomar, som ska ta sina första steg ut i vuxenlivet påverkas negativt. Vi vet att det inte finns överdrivet många jobb lediga och det är synnerligen lätt att du som nyutexaminerad hamnar mellan skola och ett riktigt jobb. En sits som är riktigt besvärlig och kan leda till långtidsarbetslöshet.

Vi har talat för lite om nedstängningens effekter på samhället i stort och vilka effekter det får för den enskilda individen.

För att göra en liknelse är vi väldigt fokuserade på att släcka branden, men vi ser inte runt oss och ser var branden spridit sig. Den formen av politik kommer att få konsekvenser för en lång tid framöver.

Nu har vi återigen hot om nedstängda restauranger och distansundervisning. Vi ska dessutom inte heller få träffa mer än sex personer i taget. Det blir en utmaning för alla inblandade.

Däremot finns det nu en större verktygsbox från den finländska regeringens sida och bland annat kommer det företagsstöd för perioden 1.11.2020-28.2.2021. Något som förhoppningsvis ska trygga många arbetsplatser, men som kommer att kosta massor för staten.

Vi står inför en verklig slutspurt. Men låt er inte för den delen luras av att utmaningarna tar slut med vaccineringen.

Många nya utmaningar är att vänta och de sociala och ekonomiska ärr som efterlämnas i pandemins kölvatten kommer att bestå över tid och det kommer ta år att läka. Hur positivt synsätt vi än har på framtiden.

Hittat fel i texten? Skriv till oss