Foto:

Butiken är byns bultande hjärta

Matbutikerna utgjorde länge en central punkt i kommunerna. Vad händer nu när matbutiker, post och bank sakta försvinner?

När Matkroken i Kroklund lägger lapp på luckan är det bara en i raden av matbutiker som de senaste 20 åren har lagt ner sin verksamhet på den åländska landsbygden.

Företeelsen är inte på något sätt unik för Åland. I spåren av de större matkedjornas allt hårdare konkurrenssituation i Norden och Europa har det blivit svårt för mindre butiker att få till konkurrenskraftiga inköpspriser. Situationen är densamma runt om i Norden och bilden bekräftas av Matkrokens ägare Olle Ulenius. Det har helt enkelt blivit svårt för den lilla traditionella lanthandeln att hålla konkurrenskraftiga priser mot kund om man inte är del av en större kedja eller har stora volymer.

Utvecklingen inom branschen är inte på något sätt unik för just matvarubutiker. I många branscher har behovet av att tillhöra en större kedja eller en samlad inköpsorganisation blivit direkt avgörande för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftig.

Det i sin tur har lett till lägre priser och en likriktning av utbud, men även till att vi i dag avsätter en mindre del av vår disponibla inkomst än någonsin på mat.

En nedstängning av den lokala matbutiken är dock något mycket större än enbart en nedstängning av en specifik butik eller en omtumlande upplevelse för den enskilde köpmannen. För tidigare utgjorde den lokala butiken, posten och banken en naturlig förutsättning för en levande landsbygd. Men i dag är det oftast enbart den lokala butiken som finns kvar – vad händer med kommunen när även den försvinner?

Samtidigt ser vi att den åländska befolkningstillväxten sker i Mariehamn med omkringliggande kommuner, som Jomala och Lemland. Det gör att den åländska landsbygden står inför större problem än enbart nedstängda matbutiker.

Utmaningen blir att hitta nyckeln till hur vi även i framtiden ska ha en levande landsbygd som lockar till inflyttning och boende. Men även vilken typ av service som bör finnas i anslutning till boende för att locka.

I åratal har många åländska handlare jobbat för vinförsäljning i butik. Det skulle ha en direkt avgörande roll för matbutikernas möjlighet att överleva och kunna fortsätta leverera service till lokalbefolkningen. Men alkohollagstiftningen är i dag en delad behörighet mellan Åland och Finland så Åland kan inte själv ensamt bestämma om tillämpning.

Däremot finns frågan på listan av behörigheter som Åland vill ta över i och med den kommande självstyrelserevisionen. Ett övertagande som skulle ge Åland direkt möjlighet att tillämpa en mer liberal tolkning av regelverket för vinförsäljning i butik.

I diskussionen får vi dock inte glömma de globala trenderna och inte minst den digitala utvecklingen. Mycket har ändrat och inte minst ser vi allt fler obemannade livsmedelsbutiker etablera sig på landsbygden.

I USA finns Amazon, men på närmare håll har matkedjan Lifvs etablerat sig på den svenska landsbygden. Dessa aktörer erbjuder butiker som är helt obemannade och där du som kund handlar din mat via en app i en butik som har öppet dygnet runt. Om det är framtiden även för den åländska landsbygden och skärgården återstår att se, men det kunde vara ett sätt att även i framtiden kunna erbjuda en fortsatt servicepunkt ute i de åländska kommunerna.

Hittat fel i texten? Skriv till oss