Foto:

Bild

Bra initiativ som väcker hopp för självstyrelsen

Inget nytt under solen, utmaningarna för självstyrelsen fortsätter. Mycket bra är på gång, men det är dags att växla upp arbetet.

Förra veckan debatterade lagtinget redogörelsen för de självstyrelsepolitiska frågorna. Det var en intressant debatt som blandade hopp med djupa suckar gällande var den åländska autonomin står i dag.

Landskapsregeringens redogörelse visar att självstyrelsen fortsättningsvis är under stor press. På ett flertal områden ifrågasätts till och med självstyrelsen. Det är, som redogörelsen tydligt visar, ett ökat problem att synen på hur Åland och självstyrelsen ska och bör utvecklas alltmer skiljer sig mellan statens representanter och Åland. Dessutom har Åland numera ett dubbelt lagstiftningsläckage och vi tappar behörigheter till såväl EU som till Finland, vilket även konstaterades under debatten av lagtingsledamot Harry Jansson (C).

Hur Åland ska klara av denna utveckling är långt ifrån klart. Våra politiker står inför stora frågor och lösningarna är långt ifrån självklara. Dessutom lever vi i tidevarv där de globala frågorna får större utrymme i debatten än vad självstyrelsen får. Här har de åländska politikerna en utmaning i att lyfta debatten och väcka det åländska intresset. Även vi i media har en stor uppgift här.

För även om vi kan ha olika syn på hur självstyrelsen bör utvecklas, kan de flesta insatta dela bilden av att självstyrelsen är under stark press, och det är viktigt att allmänheten får reda på vilka utmaningarna är. Allt för att Åland ska kunna fortsätta utvecklas och fortsätta vara ett föredöme.

Åland har under de senaste åren gjort mycket för att stärka sin röst i Helsingfors, vilket är ett måste för att lyckas få med sig de finländska politikerna.

Inrättandet av tjänsten som Ålands representant i Helsingfors har varit enormt viktig för att lyckas med denna resa och Johan Ehn, som utnämnd representant, gör ett stort jobb för att lyfta åländska frågor.

Landskapsregeringens och Helsingforsregeringens aftonskola kan även den bli en viktig framgångsfaktor. Att båda regeringar med ministrar sätter sig runt samma bord är en väg i helt rätt riktning. Åländska politiker får inte, som många gånger tidigare, hamna i händerna på tjänstemän när självstyrelsefrågor diskuteras. Det är direkt fel. Autonomin är inte en tjänstemannalösning, utan folkrättslig, och ansvaret ligger hos våra folkvalda politiker.

Intressant att notera är även att Wille Valve (MSÅ) under debatten framförde att det är bra att luckra upp Ålandsministerns monopol på att träffa åländska ministrar. Det är befriande med en sådan tydlighet då vi vet att de senaste mandatperiodernas Ålandsministrar inte direkt rosat marknaden.

Men Åland kan göra mer för att stärka kompetensen inom området. Precis som Harry Jansson framförde skulle det vara bra om en kommission med expertis inom självstyrelsefrågor tillsattes. Allt för att stärka kunnandet inom området och på så sätt bättre föra Ålands talan i frågan.

Vidare efterlyste Harry Jansson intresset för att lagtinget skulle skicka en motion till riksdagen angående grundlagen och självstyrelselagen. Ett bra inlägg då mycket av den problematik vi i dag ser i självstyrelsen är ett direkt resultat av den nya grundlagen från 2000.

Självstyrelsefrågor kan förefalla komplexa och olösbara. Samtidigt är självstyrelsen en starkt faktor i byggandet av Åland – både i dåtid, nutid och framtid. Därför skulle man önska att självstyrelsen fick en större plats i den åländska debatten, och att vi kunde lämna elhybrider och VIS-projekt bakom oss och fokusera på det som bygger vår framtid: självstyrelsen.

Hittat fel i texten? Skriv till oss