Bollhalla, tennis, bollspel, bollhall, padel
Foto:

Bild

Bollhallafrågan rullar vidare

Att sälja Bollhalla är rätt, men förslaget på hur försäljningen ska gå till väcker många frågor.

Med en majoritet beslutade stadsstyrelsen föreslå för stadsfullmäktige att Bollhalla ska säljas till Mariehamns Lawn Tennis Klubb r.f. (MLK).

Beslutet är långt i från självklart då förslaget är att byggnaden ska säljas till det lägre värdet av de två utförda värderingarna, men även för att det finns ytterligare en intressent som i juni lämnade ett väsentligt högre bud än det som nu stadsstyrelsen föreslår att Bollhalla ska säljas för.

Frågan om försäljningen av Bollhalla skapade rejäl debatt och den skar rakt igenom partierna när frågan aktualiserades i somras. Att inte bjuda ut fastigheten på marknaden utan låsa sig vid en intressent är långt i från en självklarhet. Oavsett hur gott ändamålet är.

Bollhalla är en fastighet som är i stadens ägo. Det är med andra ord en fastighet som tillhör varje mariehamnare – oavsett om du är tennisspelare eller inte.

Vid en försäljning så tillfaller medlen staden. Medel som sedan kan användas för att producera kommunal service. Genom att inte maximera den potentiella vinsten så kan man på ett sätt säga att staden ger bort skattemedel till en enskild förening.

Det finns de som säger att det är bra för folkhälsan att det är en förening som driver fastigheten vidare. Att det säkerställer möjligheten för barn och ungdomar att fortsätta utöva sin sport. Men från visst politiskt håll hörs även röster som säger att det är bra om inte mer eller mindre alla tennis-, padel- och badmintonbanor är i samma privataktörs händer. Detta eftersom de andra intressenterna redan äger en padelhall.

De förstnämnda argumenten går att förstå, men det sistnämnda tyder på att man inte accepterar marknadens villkor och saknar grundläggande förståelse för marknadsekonomi. En marknad där det står fritt fram för vem som helst att starta en liknande rörelse.

Nu ska frågan behandlas av stadsfullmäktige och även om inte beslutet är fattat ska det mycket till om beslutet ändras i stadsfullmäktige. Försäljningen till MLK förefaller vara välförankrat och det går att motivera med att kommuner kan rikta försäljningar till vissa aktörer utgående från vilka etableringar man vill se i en kommun.

Däremot medför beslutet framtida frågeställningar. Hur ska Mariehamns stad motivera ett nej till en försäljning till en förening i framtiden? Vad säger man till exempel till bowlingförbundet om de skulle vilja köpa bowlinghallen till en lägre värdering? Eller ska Teaterföreningen i Mariehamn få köpa scenen i stadshuset? Förvisso två fall som inte är aktuella för tillfället, men Pandoras ask är i och med detta förslag till beslut öppnad.

MLK gör ett fantastiskt jobb och engagerar många barn, ungdomar och vuxna. De kommer även, oavsett vilket beslut stadsfullmäktige tar, fortsätta utveckla sin verksamhet.

Om beslutet går deras väg får de däremot även vänja sig vid att stora delar av deras verksamhet går till att drifta en ytterst sliten fastighet. Något som stjäl både pengar och energi från de ideella krafterna.

Det är lätt att förstå båda sidor i denna fråga, men svallvågorna av beslutet ställer till besvär för staden och frågan är om stadens politiker tagit det i beaktande när Bollhalla nu ser ut att lämna stadens grepp.

Daniel Dahlén

Hittat fel i texten? Skriv till oss