Foto:

Även vunna segrar måste ständigt försvaras

Abort är sjukvård och kvinnans val – ingen annans. Avslöjandet om att USA:s högsta domstol är på väg att svänga i frågan visar hur allvarligt hotad denna grundläggande rättighet är.

Ett läckt utkast visar att en majoritet av USA:s högsta domstol vill riva upp abortgarantin som infördes efter den epokgörande domen från 1973, kallad ”Roe versus Wade”.

Om beslutet går igenom betyder det inte att rätten till abort automatiskt avskaffas för alla kvinnor i USA. Men makten läggs på delstatsnivå, och närmare hälften av delstaterna är redan beredda att förbjuda abort så fort ett sådant domslut kommer. Det skulle vara ett historiskt bakslag för kvinnors rättigheter och innebära en allvarlig situation för många kvinnor i USA.

I John Irvings roman ”Ciderhusreglerna”, som utspelar sig på den amerikanska östkusten under 1900-talets första hälft, ställs huvudrollens läkare inför dilemmat att utföra illegala aborter. Han tvingas välja mellan att hjälpa kvinnor att avsluta sin graviditet på ett säkert sätt – eller rädda livet på dem när de försökt göra det själv med hjälp av gift eller vassa ståltrådsgalgar som gör att de håller på att förblöda på kuppen.

Konsekvenserna av att förnekas laglig och medicinskt säker abort är att samhället slungas tillbaka i tiden. All forskning visar att striktare abortlagar inte leder till färre aborter, utan till fler farliga aborter, med risk för kvinnans liv.
Enligt Läkare utan gränser dör cirka 50.000 kvinnor årligen till följd av osäkra aborter. Otaliga kvinnor drabbas av svåra inre skador till följd av misslyckade ingrepp, de kanske överlever men riskerar att förlora möjligheten att någonsin föda barn.

Abort är hälso- och sjukvård, det ska vara självklart överallt. Det finns inga kvinnor som skulle överkonsumerar tjänsten om den inte regleras. De som har bestämt sig för att genomgå abort borde stöttas medicinskt och socialt.

I ett land som USA med dåligt socioekonomiskt skyddsnät kan de som har råd åka till en annan delstat för att göra en laglig abort. Ensamstående och fattiga kvinnor skulle påverkas mest och ojämlikheten när det gäller tillgång till en laglig och säker abort skulle öka enormt. En annan aspekt är att de oönskade barn som föds och växer upp under utsatta förhållanden löper större risk att fara illa.

USA:s högsta domstol utgörs av nio domare och har konservativ ledning efter USA:s tidigare president Donald Trumps utnämningar av tre nya domare. Sex av domarna är män i åldrarna 50-70 år.

Det är provocerande att män, som aldrig behövt ha ångest över en oplanerad graviditet, ska få styra i abortfrågan. Kvinnans rätt att bestämma över den egna kroppen och när hon vill ha barn är en mänsklig rättighet, det är ingen åsiktsfråga eller något som ens borde vara förhandlingsbart.

Avslöjandet är illavarslande eftersom USA är ett land som har stort inflytande på andra länder. Aborträtten är redan under attack runt om i världen, till exempel i länder som Polen, Andorra, Liechtenstein, Malta, Monaco och San Marino. Ett upphävande skulle ge energi inte bara till abortmotståndet i USA, utan även globalt.

Det är oroväckande att så många länder kraftigt backar i utvecklingen och att dessa bakåtsträvande krafter får utrymme att växa. Det visar hur sköra många rättigheter är som våra föregångare har stridit för i över 100 år. Inget kan tas för givet och måste ständigt försvaras, framför allt när det gäller kvinnors rättigheter.
Vi måste kämpa inte bara för det vi vill ha, utan det vi vill behålla.

Hittat fel i texten? Skriv till oss