Är fiskodlingarna nästa års stora regeringskris?

Foto:
Det var med ”stor förvåning” Hållbart initiativ tog del av finans- och näringsutskottets åsikt om att en volymökning av odlad fisk vore till fördel för Ålands ansträngda ekonomi, sade Simon Holmström i lagtingets budgetdebatt.När det sedan kom till omröstning avstod HI – en tydlig signal om att man inte står bakom majoriteten i frågan.

I det budgetförslag landskapsregeringen (LR) presenterade i slutet av oktober nämns själva fiskodlingsnäringen på ett enda ställe, en kort skrivning om en önskad dialog med näringen om ett utvecklings- och innovationsprogram. Detta återfinns även i regeringsprogrammet, där det i vaga ordalag framkommer att utvecklingen främst handlar om ny teknik i syfte att minska näringens miljöbelastning.

Det var dock inte tillräckligt för finans- och näringsutskottet. Inför att budgeten skulle behandlas i utskottet skrev John Holmberg (Lib) en motion där han lyfte upp fiskodlingen som en ekonomisk ”tillväxtmotor”, och skrev: ”Med tanke på hållbar tillväxt, arbetsplatser, skatteintäkter och en levande skärgård är det förvånande att fiskodlingens framtidsförutsättningar inte på ett tydligt sätt hanteras i budgetförslaget.” Han föreslog också att lägga till texten: ”Landskapsregeringen avser i samband med omställningsbudgeten i mars möjliggöra en volymökning för åländsk fiskodling” i budgeten.

Det är en motion som, enligt vad Ålandstidningen erfar, hade inneburit problem för HI:s samarbete med övriga LR om den skulle ha godkänts.

Motionen förkastades av utskottet, men i stället återfinns en skrivning i betänkandet som är påtagligt lik. Utskottet skriver att man ”ser fiskodlingen som en potential till tillväxt för Åland” och att ”en volymökning vore till fördel för Ålands ansträngda ekonomi”.

Nina Fellman (S) reserverade sig i utskottet mot skrivningen och tog den till omröstning i det samlade lagtinget. Det var bara Socialdemokraterna som stödde reservationen, men Hållbart initiativ avstod från att rösta i frågan.

Det är det närmaste ett erkännande ett regeringsparti kan ge den bortersta oppositionen – åtminstone i den öppna debatten.

I sitt anförande i plenisalen riktade Simon Holmström skarp kritik mot utskottets betänkande, men använde ordet ”tillväxtmotor” om skrivningen om fiskodlingen, vilket är precis den rubrik John Holmberg använde till sin motion. Att Simon Holmström ser likheterna mellan de två dokumenten är uppenbart.

Utskottets ordförande Jörgen Pettersson (C) sade i ett replikskifte med Simon Holmström att fiskodlingsnäringen först måste få utvecklas ekonomiskt innan den kan göra en grön omställning. Simon Holmström menade att det redan finns kapital inom näringen och att det hur som helst måste göras en teknikutveckling för att minska miljöpåverkan innan en expansion blir aktuell.

Hur man än tolkar finans- och näringsutskottets betänkande går det stick i stäv med HI:s syn på fiskodlingarna. Det är, som Simon Holmström påpekar, inte möjligt att tolka betänkandet som att det bara skulle gälla fiskodling på land.

Betänkandet är inte ens i närheten av HI:s ställningstagande mot fiskodlingen i valrörelsen. I budgetdebatten var tonen något mjukare när Simon Holmström sade att dagens befintliga fiskodlingar ska få ordentligt med tid på sig att göra sin miljömässiga omställning, men på Instagram skriver partiet: ”En expansion av fiskodlingen i öppna kassar till havs är inte aktuellt för oss”.

Skiljelinjen mellan HI och övriga regeringspartier, plus Liberalerna, är tydlig.

Med HI-ministern på den post som ansvarar för både den kommande vattenlagen och havsplanen, och med en moderat näringsminister som uttalat sitt stöd för Jord- och skogsbruksministeriets fiskeprogram som bland annat innebär en tredubbling av Finlands fiskodlingsvolym (som dock inte skulle gälla på Åland), gäller det nu för lantrådet Veronica Thörnroos (C) att få rättning i leden – innan en regeringskris står för dörren.

Hittat fel i texten? Skriv till oss