Foto:

Att amma offentligt ska inte behöva vara obekvämt

De flesta håller med om att amning är naturligt. Samtidigt tycker många att amning helst bör ske diskret, något som kan påverka kvinnor negativt.

”Fastän amning är det mest naturliga sättet att mata sitt barn kan det ofta kännas nervöst att amma offentligt, i synnerhet om man aldrig har gjort det förut”.

Så inleds den motion som på Kristine Dzenes (S) initiativ lämnats in till stadsfullmäktige. Hon tycker att det bör finnas ett amningsrum i centrum där man kan mata sitt barn i lugn och ro.

I en intervju med Ålands radio vittnar Kristine Dzene om att hon och andra mammor upplever att det är ”obekvämt” att amma sitt barn offentligt, vilket leder till att man undviker att åka till centrum.

Självklart ska man inte amma offentligt om man inte vill eller tycker att det känns bra. Men varför ska det inte få kännas bra?

Det har skett en social förändring, till skillnad från tidigare tycker de flesta i dag att kvinnor ska kunna amma sina barn var som helst. Trots det blossar diskussionen regelbundet upp, och föräldrar intygar att det finns en attityd som inte är lika tillåtande. Det handlar om blickar som visar att det är en otrevlig syn eller reaktioner som ”varför vill man visa upp sig?”.

En svensk undersökning från 2020, genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer, visar att närmare nio av tio tycker att kvinnor ska kunna amma överallt. Men fyra av tio tycker endast att det är acceptabelt att amma offentligt om man gör det diskret. Tre av tio tycker det är mer acceptabelt att mata barn med flaska än att amma på offentliga platser.

Enligt en studie från Cardiff University (2012) i England hade nästan hälften av de medverkande kvinnorna negativa erfarenheter av att amma offentligt. Även fast man ville amma offentligt blev det en vardaglig aktivitet som begränsade en. Det i sin tur kunde ha inverkan på hur länge man ammade. Studiens slutsats var att det krävs en långtgående kulturell förändring då kvinnans bröst har kulturella inskriptioner.

Kvinnans kropp får alltså gärna synas i tv, på tidningsomslag och i reklam. Men när kvinnans bröst används till sitt egentliga syfte, att ge bebisar mat, får det somliga att reagera starkt.

I bland hörs argumentet att amning är något intimt som bör vara privat. Det stämmer att det kan vara en viktig och fin stund av närhet. Andra gånger handlar det främst om att mata sitt barn.

Amning har väldokumenterade positiva hälsoeffekter för både barn och kvinnor på både kort och lång sikt. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar helamning under barnets första sex månader och fortsatt delamning i två år eller längre.

Visst kan det finnas skäl att behöva förflytta sig till ett avskilt ställe när det är dags för matning. Spädbarn har olika behov, vissa är till exempel mer känsliga för ljud. I dag finns det möjlighet att vara på Folkhälsans Allaktivitetshus om man behöver sitta ostört.

Men till den som känner sig osäker på att amma offentligt på grund av oro för vad andra ska tycka: där människor får äta ska bebisar få äta! En mamma ska aldrig behöva känna att det är genant, eller oroa sig för att någon ska säga något negativt.

En del kaféer eller restauranger har satt upp skylten ”Här kan du amma”, och varför inte? Mammor behöver stärkas. Ju fler som ammar offentligt desto fler kommer vilja göra det utan att det känns obekvämt.

Hittat fel i texten? Skriv till oss