Foto:

Amerikanskatalibaner i Texas

Den amerikanska delstaten Texas har i lag förbjudit aborter efter vecka sex. Varken incest eller våldtäkt är giltiga skäl för att få undantag från lagen. Välkommen till det nya Amerika. Välkommen till de amerikanska talibanernas tidevarv.

”The American Taliban” är ett uttryck som myntades i den förnämliga tv-serien ”The Newsroom” (finns på HBO för den intresserade). Uttrycket skapades för att symbolisera den kristna amerikanska högern i allmänhet, och det strikt Bibeltolkande samhälle den önskar skapa i synnerhet.

Eller ja, den vill skapa ett strikt Bibeltolkande samhälle i de fall som Bibelns ord sammanfaller med den kristna högerns åsikter och vilja. Lite lagom utvalt, sådär.

Uttrycket användes i serien för att sätta ett epitet på det republikanska partiets högerflygel, speciellt den som sponsras näst intill till fullo av de (ö)kända Koch-bröderna Charles och David (död 2019). Men hade serien fortsatt hade uttrycket säkerligen också använts av det republikanska parti som Donald Trump skapat under sin presidentperiod.

Trump, som knappast kan sägas ha haft ett livslångt och övertygat intresse i den republikanska högern (han har stött såväl Bill som Hillary Clinton ekonomiskt och förkunnat sig vara demokrat tidigare), var som presidentkandidat och sedermera president illa tvungen att få den kristna högern med på sitt tåg. Som tack för högerflygelns stöd utsåg han tre domare till Högsta domstolen som alla tre anses vara ”pro life”, motståndare till den fria aborträtten och det i USA vägledande och mycket laddade fallet ”Roe v Wade” som garanterar den fria aborträtten.

Frågan är hur ”Trumps domare” agerar när aborträttens vara eller icke vara på nytt ska behandlas av Högsta domstolen.

I och med att Texas, och en rad andra stater, nu utmanar ”Roe v Wade” med strängare regler kring abort, begränsas kvinnors möjlighet att välja om de ska genomföra sin graviditet eller avsluta den. Förespråkarna inom det republikanska partiet menar att det är mord att genomföra en abort. Motståndarna mot de nya lagarna – och en näst intill samstämmig forskarkår – menar att ett sex veckor gammalt foster inte är livsdugligt.

Att inte heller incest eller våldtäkt anses vara giltiga skäl för undantag visar ytterligare på republikanernas vilja att sätta sig över kvinnans fria val över sin egen kropp.

Som om denna stora inskränkning av bestämmanderätten över den egna kroppen inte vore nog har lagen i Texas också utrustats med en paragraf som uppmanar till angiveri. Den som lämnar upplysningar om en kvinna som gör en abort kan premieras med upp till 10.000 dollar för sitt angiveri. Är det någon som ser parallellerna till östblockets angiveristater?

Det är märkligt att frihetlighetens främsta förespråkare i andra fall (individens rätt gentemot staten och vapenfrågan, som exempel), det amerikanska republikanska partiet, anser att politiker vet bättre än individen (kvinnan) vad som är rätt. Det är en av vår tids största politiska saltomortaler.

Men så är fallet. Politiker i Texas (och på många andra ställen i USA och i världen), nästan alltid män, anser att de utifrån en religiös tolkning kan sätta sig över individens frihet att fatta beslut.

Nu handlar det här om Texas och andra delstater i USA, och kan kännas främmande på våra nordiska, sekulariserade breddgrader. Men det som sker i Texas är en illavarslande signal om vad som kan komma att vara ett politiskt slagfält också här om några år.

Minns att den kristna högern, för bara några år sedan, sponsrade en svensk sjuksköterska i hennes rättsliga kamp för att slippa utföra aborter på patienter. Som alltid finns det stora pengar i de religiösa samfunden när de anser att det finns en kamp att vinna.

Den kristna högern flyttar fram sin positioner. Likt talibaner, IS och Al-Qaida vill de att samhället ska byggas strikt på den tolkning av den heliga skriften som de anser är sann. Låt vara att de inte vill hugga händer eller huvud av folk – än – men folket ska lik väl kuvas under ”lärde mäns” uttolkning av skrifterna.

Målet är i USA, liksom i mellanöstern, att kuva folket under en politisk tolkning av en helig skrift. Att upphäva demokratin genom att hänvisa till skrifterna.

Vi måste våga stå upp mot dessa vantolkningar av de heliga skrifterna, stå upp för demokratin, stå upp för folkviljan.

Och stå upp för individens, och kvinnans, rätt att välja själv.

Oavsett vad ”lärde män” säger.

Hittat fel i texten? Skriv till oss