Wooden blocks with percentage sign and arrow up, financial growth, interest rate increase, inflation concept
För hög inflation skapar obalans i ekonomin.
Foto: iStock
Foto:

Bild

Alla får sänka sina levnadskostnader

Inflationen rusar till den högsta nivån på över 30 år, och det påverkar alla. Hur kunde vi hamna här?

Konsumentpriserna steg med 6,1 procent i maj 2022 jämfört med maj 2021, enligt Ålands statistik- och utredningsbyrå (Åsub). Det är den högsta inflationstakten på 30 år, och mycket högre än vad någon hade väntat sig.

Alla drabbas av att det blir dyrare att handla mat, tanka bilen och betala elräkningen, men särskilt de som redan har det ekonomiskt tufft. Inflation gröper också ur pengarnas värde.

Många skyller rysarsiffrorna på Rysslands invasion av Ukraina, men det är långt ifrån hela sanningen. Kriget har snarare spätt på andra faktorer som redan fanns. USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) beräknar att kriget har bidragit med 1,3 procentenheter till den amerikanska inflationen. Det är en stor del, men måste ändå sättas i relation till att USA:s inflation i maj uppgick till 8,6 procent.

Det senaste året har kostnader för energi, el och bränsle drivit inflationen. I sviterna av pandemin har efterfrågan på många varor stigit, när alla vill ha något samtidigt stiger priset. Efterfrågan på olja är enorm, ändå gör oljekartellen Opec inga större produktionsökningar och priserna skenar.
Under pandemin stängdes den globala ekonomin ner, det är ingen liten apparat att öppna upp igen och tro att allt ska kunna rulla som vanligt. Nu kommer verkligheten i kapp, fjolårets ökade världsmarknadspriser ger utslag på priser på sådant som livsmedel och transport. Många länders snabba ekonomiska återhämtning efter pandemin har skapat förutsättningar för inflationen. Kanske hade man inte eller räknat med den chockeffekt öppningen efter pandemin skulle få. Människor vill ut och resa, roa sig och konsumera, och företagen höjer priserna.

Med inflationen följer en räntesmäll, människor blir tvungna att prioritera sina bolåneutgifter och kan inte konsumera lika mycket av annat. Dras konsumtionen ner dras ekonomin ner.

Inflationen brukar automatiskt falla tillbaka när priser och räntor stiger men nu varnar experter för stagflation, en kombination av stagnation och inflation. Det innebär att inflationen fortsätter, samtidigt som den ekonomiska tillväxten stagnerar. Det är ett farligt scenario, då det avviker från normala konjunktursvängningar och är svårt att komma ur.

Ännu har vi inte sett den fulla effekten av Rysslands invasion av Ukraina. Är vi på väg in i en fullskalig ekonomisk kris, och varför har ingen dragit i nödbromsen tidigare?

Centralbankerna försöker nu stävja inflationen genom att höja räntorna för att kyla ner marknadens överhettning. Men alltför drastiska åtgärder kan slå hårt mot ekonomin. Risken är att man inte rår på inflationen utan i stället knäcker ekonomin och åstadkommer en lågkonjunktur, balansgången är svår.

Många tycker att situationen är skrämmande.

Samtidigt har det varit en lång tid med extremt låg ränta. När det nu talas om räntor på tre procent är det mycket jämfört med dagens räntor – men inte ur ett historiskt perspektiv.
Ålandsbankens premiumchef Klara Nikula säger i en intervju (den 18/6) att vi har haft negativa uriborräntor i sex år, och att det finns en hel generation som knappt vet vad räntor är.
– Situationen har varit bra så länge att man har vant sig vid det, nu är man tvungen att tänka om. Vi får alla sänka våra levnadskostnader, och det finns att ta av, säger hon.
Visst står hushållen inför en tuff tid med fortsatta räntehöjningar och minskat konsumtionsutrymme. Men många har besparingar, och möjlighet att dra in på kostnader under den tid det tar att komma ur svackan.
Bankerna säger sig ha stresstestat sina kunders ekonomi så att de ska klara sex procents ränta. För de som har jobb och råd att betala sina räntor finns ingen anledning att drabbas av panik, även om det säkert kan svida i plånboken.
De som kan bli allvarligt lidande är arbetslösa som ska betala bolån och andra utgifter, det är en en utsatt grupp som samhället nu särskilt behöver ha ögonen på.

Linda Blix

Hittat fel i texten? Skriv till oss