Redan i år får kvinnor upp till 74 år kallelse till mammografi, småningom omfattar bröstcancerscreeningen kvinnor från 45 till 74 år.Foto: Istock
Foto:

Bild

Åland i framkant i cancerscreening

Åland går i bräschen för tidig upptäckt av bröst-, prostata- och tarmcancer. Det är mycket bra eftersom Åland ligger högt särskilt när det gäller nya fall av både prostata- och tarmcancer.

 

Åland blir först i landet med att erbjuda kvinnor upp till 74 år mammografi. Redan i år utökas screeningen på Åland från 50-69-åringar till att omfatta även dem som fyllt 74 år. Ambitionen hos Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) är att från år 2023 utöka mammografin ytterligare så att alla kvinnor i åldern 45–74 år vartannat år kallas till avgiftsfri bröstcancerscreening.

Det här är utmärkt, bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. 120 nya fall av bröstcancer upptäcktes på Åland under femårsperioden 2011-2015.

Också när det gäller tidig upptäckt av tarmcancer ligger Åland i framkant. Åland är först i landet att erbjuda tarmcancerscreening i ett helt landskap. Projektet startade hösten 2020 som ett samarbete mellan Medimar, ÅHS och Ålands cancerförening och efter påtryckning från cancerföreningen. Alla ålänningar i åldern 60–74 år erbjuds två provtagningar.

Också det här är synnerligen välkommet, tarmcancer är nämligen vanligast bland män i Egentliga Finland och på Åland. Enligt Ålands cancerförenings ordförande Gun-Mari Lindholm har närmare 20 tarmcancerfall hittats sedan screeningen inleddes. Många fler har fått polyper i tarmarna bortopererade, polyper som kan vara förstadium till cancer. Även i övriga Finland inleds tarmcancerscreeningen i år i vissa åldersgrupper. Från år 2031 ingår alla 56–74-åringar i hela landet i det nationella tarmscreeningprogrammet.

Deltagandet i tarmscreeningen har varit högt på Åland, närmare 85 procent har deltagit. Det som undersöks är om det finns blod i avföringen. Enligt Gun-Mari Lindholm har screeningen visat att ålänningar har blod i avföringen i större utsträckning än personer i övriga Finland. Varför det är så vet man inte så här finns ett framtida forskningsområde. Men att det är så är, om något, en synnerligen bra anledning att delta i screeningen.

Prostatacancer förekommer mest på Åland i hela landet, ett 40-tal fall upptäcks varje år på Åland. Sedan några år tillbaka erbjuder cancerföreningen män födda 1943–1968 avgiftsfri PSA-provtagning och läkarkontroll för att upptäcka eventuell prostatacancer.

Enligt statistik från Finlands cancerregister insjuknade 196 personer i cancer på Åland år 2020. Dödsfallen var 86.

Den vanligaste orsaken till död i cancer bland män i hela landet var år 2019 lungcancer, prostatacancer och tarmcancer, bland kvinnor bröstcancer och lungcancer. Oroande är att antalet nya lungcancerfall bland kvinnor är högt, förutom i Helsingfors och Lappland, också på Åland. Dödligheten i lungcancer bland kvinnor är störst i Helsingfors, cirka 52 procent större än i hela landet. Åland kommer på en inte alls trevlig tredje plats med 44 procent större dödlighet jämfört med hela landet. Enligt Gun-Mari Lindholm är cancerföreningen nu beredd att ta tag i och fördjupa sig i nästa cancerform som mycket väl kan vara just lungcancer. Hon konstaterar att den skattefria försäljningen av tobak och alkohol på färjorna kan påverka hälsan negativt.

Ju tidigare cancer upptäcks, desto större är chansen att tillfriskna. Så äras den som äras bör – utan Ålands cancerförening hade knappast varken PSA-provtagningen eller den tidiga tarmcancerscreeningen kommit till. Landskapets budgetmedel täcker inte kostnaden för tarmscreeningen så där har cancerföreningen bidragit med en hel del och föreningen står dessutom för PSA-provtagningen.

Föreningen har hittills skjutit till närmare en halv miljon euro för de två projekten. Pengarna har samlats in på rosa- och blå bandet-galorna, lotterier, donationer och andra insamlingar. Cancerföreningen har dessutom två lägenheter i Åbo som cancerpatienter får nyttja i samband med behandling på Åbo universitets centralsjukhus. Förhoppningsvis kan föreningen också framöver räkna med Paf-medel för bland annat sin administration så att de insamlade medlen kan gå till projekt som räddar liv.

 

Kerstin Österman

tel: 26 026

Hittat fel i texten? Skriv till oss