Foto:

Yttrandefriheten är en rättighet med ansvar

I Ålandstidningens ledare i måndags hänvisas till våra lagstadgade rättigheter om yttrandefrihet, som gör det möjligt att tycka, tänka och utföra groteska saker utan att vi för den skull kan straffas för detta. Man kan bränna koranen, Bibeln, eller andra skrifter, eller hänga upp dockor föreställande kända personer i kränkande ställningar och så vidare. Allt är tillåtet, därför måste man också, likt en treåring, testa var gränserna går, för vad som är tillåtet, och vad som är förbjudet.

I stället för att testa gränser, borde vi vara tacksamma över den frihet vi har att yttra oss om det mesta i olika sammanhang. Frihet ska man vara rädd om och absolut inte ta för given. Att håna andra för deras tro, kan få oanade konsekvenser. Det fick den konstnär erfara som målade en bild av profeten Muhammed i ofördelaktig dager. Likaså har koranbränningens utförare, Paludan, till sin förvåning, blivit mordhotad av uppretade muslimer. Han kan inte förstå varför, han har ju bara bränt en bok, och dessutom hade han ju lov till detta, samt polisskydd under gärningen.
Vi ska inte ta alla våra rättigheter för givna, saker kan hända som gör att våra rättigheter förminskas, eller fråntas oss. I stället borde vi visa varandra större respekt i synnerhet i trosfrågor. Att viga sitt liv till att häda andra för deras tro, kan inte föra något gott med sig, och reaktionerna från andra länder har heller inte låtit vänta på sig.
Om man vill bli känd, och berömd, finns säkert mer lyckade projekt att ägna sig åt, än att bränna böcker och hänga upp dockor. Nöden är stor i vår värld, samla in pengar till svältande barn i stället, då kan man också bli känd, men på ett positivt sätt.

Runa Lisa Jansson

Hittat fel i texten? Skriv till oss