Foto:

VIS-projekt – alltid brådskande

I december 2020 debatterades meddelandet ”Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens” i lagtinget. Finland skulle ”få” 2,2 miljarder av EU och Ålands andel skulle bli 12,6 miljoner. Detta baserades dels på effekterna av covid-19 men mest på bnp-nivån eller ”inverterad bnp. Finland skulle få en tredjedel jämfört med fattiga länder men skulle återbetala tre gånger mer.

Kostnaderna för VIS-projektet var 4,8 miljoner, vilket skulle finansieras med EU-pengar. De ökade driftskostnaderna var 1,0 miljon per år euro och skulle inte finansieras av EU. Undertecknare var lantrådet Veronica Thörnroos (C) och minister Torbjörn Eliasson (C).
Talmannen sade före debatten: ”Talmanskonferensen föreslår att detta ärende inte ska remitteras till utskott. Kan förslaget omfattas? Förslaget är omfattat.” Det ansågs vara så brått att någon tid för utskottsbehandling för 12,6 miljoner inte fanns.
Det presenterades av ministern, som nämnde VIS-projektet med: ”Byte av vårdinformationssystem inom Ålands hälso- och sjukvård. Det känner ni redan till bra”.
I regeringen satt social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ), som varken tog anförande eller replik. Wille Valve (MSÅ), ordförande för ÅHS, höll ett kort gruppanförande och nämnde VIS-projektet: ”Framför allt vårdinformationssystem är något som torde accelerera samhällsutvecklingen på Åland.” Han nämnde inte kostnaderna. Nu är MSÅ i opposition men verkar släta över VIS-projektet. Från ÅRTV: ”Däremot anser Valve att ålänningarna ska känna sig trygga med hur projektet har skötts trots att det ser ut att bli många miljoner dyrare än vad man tidigare trott.”

Nu talar man om 50 eller 80 miljoner för projektet och det äskas mer pengar i den första ändringsbudgeten som inte ens är undertecknad av finansministern, som brukligt är. Det framgår att ökningen av driftskostnaderna blir 2,8 miljoner per år under tio år vilket ska ”finansieras” med ett effektiviseringskrav på ÅHS om 700.000 euro per år under fyra år. Vad säger finansutskottet om denna ”kalkyl”?

I debatten var Veronica Thörnroos (Övr) nu tveksam till projektet av flera orsaker. En är kravet att 80 procent av kommunerna måste vara med.
I debatten 2020 avslutade Marcus Måtar (Obs) med: ”Obunden Samling har varit med om detta och står bakom det.” Nu inledde han med det fyndiga uttrycket ”Brått lönar sig inte”. Även Alfons Röblom (HI) uttryckte oro med stressen, som ju alltid verkar omringa resiliensmedlen i lagtinget.
Flera av de partier som stödde meddelandet 2020 tvekar nu till VIS-projektet, bland annat på grund av brådskan. 2020 skulle EU-pengarna finansiera en tredjedel av alla kostnader men då kostnaderna skjutit i höjden så blir det nu kanske bara en tiondendel om kommunerna alls kommer med.
En ekonomisk fråga jag saknade nu var om detta är ett bidrag eller ett lån som måste återbetalas. Finland måste återbetala corona-”stödet” flerfalt.
Detta tog jag upp 2020 och John Holmberg (Lib) sade i en replik: ”Men jag har en fråga just om återbetalningen ... När jag läser ... återbetalningen... Det kanske inte enbart handlar om tolv miljoner gratis till Åland? Detta kanske kunde vara en orsak till att detta ändå skulle ha utskottsbehandlas i rask takt för att få svar.”
JH, nu ordförande i finansutskottet, kan nu ta upp detta så att lagtinget inte ger sitt godkännande till ett dyrt VIS-system, som Åland sedan måste återbetala mångfalt.
2020 avslutade jag mitt anförande med: ”jag tvår mina händer”.

Stephan Toivonen
Åländsk Demokrati

Hittat fel i texten? Skriv till oss