Foto:

Vindkraften och dess inverkan på vår livsmiljö

OX2 planerar Noatun Nord och Noatun Syd, nord respektive syd om Åland. Enligt OX2 verk upp till 420 meters totalhöjd. Beroende på tornets höjd 150 till 300 meter syns blixtljuset 43,7 till 61,8 km eller 23,6 till 33,6 nautiska mil till horisonten.

Enligt gällande föreskrifter ska verk upp till 150 meter ha fast rött sken och däröver vitt högintensivt blixtljus 24 tim. Från Silverskär till Isokari är det ungefär 33 nautiska mil. Noatuns norra område (Stormskär) östra gräns ungefär 40,7 km 22 nautiska mil från Nystad och norra gränsen 57,4 km 31 nautiska mil nord Silverskär. Noatuns södra område (Väderskär) södra gräns bara 29,6 km 16 nautiska mil från Silverskär.
Den andra exploatören Ilmatar vill också exploatera området norr om Åland. Ilmatar skriver på sin hemsida att ett vindkraftverk levererar el mellan 3,5 och 25 sekundmeter. Vad är sekundmeter? Är det detsamma som att jag kör i 70 ”timkilometer” med ett fordon? Vad jag vet så definieras vindhastighet med m/s eller knop/s. Vindkraftverk har en verkningsgrad på cirka 10-20 procent vid fem till sex m/s. Ilmatar påstår att vindkraftverk levererar vid 3,5 ”sekundmeter”. Under fyra m/s ingenting alls, allt förbrukas av verket själv. Är detta seriöst?

Sedan kan man undra hur logistiken skall fungera. Finns det hamnar på Åland som kan ta emot fartyg upp till 250 meters längd som enligt Ilmatar behövs under konstruktionsskedet, eller ska det byggas nya? Troligt att Nystad swept to 9,7 m djup och Rauma swept to 13,6 meter ligger närmare till hands.

Det talas om avsevärda synergieffekter för Åland genom arbetstillfällen men är det inte egentligen så att all kompetens och arbetskraft kommer utifrån med utländska vindkraftsrallare. Kommer den producerade elektriciteten oss till godo eller är den redan såld till utländska investerare?
Nedan en länk till en Youtubevideo filmad av Hans Bergheden Mariestad. Vindparken Lyrestad förvaltas av Rabbalshede Kraft vilka också är största ägare i Långnabba. Verken är 200 meter höga nacellens höjd 137 meter där blixtljuset är placerat.
Vill ålänningarna och Nystads invånare ha detta ”tivoli” blixtrande på natthimmeln? Vill Silverskär och Klobbens besökare ha detta fyrverkeri för inte tala om Orrdalsklint med sina modiga 129 meter över havet? Eller är det bara Ålands landskapsregering och Ålandsbanken med Peter Wiklöf tillsammans med OX2 / AW och Ilmatar / AH som härförare som till varje pris vill genomföra denna miljöförstöring av den åländska naturen och skärgården. Är det dessa aktörer som får stå vid skampålen när både färja och båtturisterna uteblir. Varför hörs det inte någonting från Visit Åland om exploateringen av den kustnära havsmiljön, samtycke med ovanstående aktörer?
https://youtu.be/JSS2GrMnXJs

Bengt Johansson

Hittat fel i texten? Skriv till oss