Foto:

Vindkraften kostar skattemedel

Nog minns vi ju mycket väl när dåvarande klimatminister Alfons Röblom (HI) garanterade att vindkraftsprojektet inte skulle kosta några skattemedel. Den nuvarande klimatministern Harry Jansson (C) klampar på med samma budskap.

Vi kunde nyligen i bladet läsa att projektet nu har fått 1,7 miljoner euro i stöd från EU och att man nu anhåller om ytterligare 700.000 euro från EU-medel. Vi kan även läsa att projektet, som inte skulle behöva skattemedel, har en styrgrupp på nio personer.
Dessa skattemedel kunde ha gått till vård-skola-omsorg alltså till vår gemensamma välfärd. Att säga att projektet inte bränner av skattemedel är helt enkelt desinformation.
Det behövs modiga personer som vågar granska agera som kyrkstötar även i nästa lagting.

Styrelsen för Åländsk Demokrati

Hittat fel i texten? Skriv till oss