”Man har satt upp skyltar som varnar folk för en viss livsfara på grund av nedfallande is”, skriver insändarskribenten om Långnabba.
Foto: Privat
Foto:

Bild

Vindkraft i vinterförhållanden

Om man har följt med vindkraftproduktionen i Finland de senaste veckorna i november har man kunnat konstatera att produktionen varit lite låg trots att det blåst en del. På Fingrid har man också varit lite förvånade eftersom produktionen avvikit från de prognoser man gjort med hjälp av data från FMI (Finska Meteorologiska Institutet), som förser Fingrid med speciella väderprognoser för att bättre kunna planera elförsörjningen.

På Fingrid undersökte man varför, och orsaken till bortfallet berodde på nedisning av bladen i de finska vindkraftverken på grund av rådande väderleksförhållanden. Fenomenet är känt sedan länge och det finns system för att undvika detta. Hör och häpna, i Finland har inte sådana system installerats, vi har ju som bekant ingen vinter här!
Förut har vi ju hört vindkraftmotståndarnas argument om att när det är kallt blåser det inte och vindkraften levererar inte. Nu är vi i en situation där vindkraften inte heller levererar när det är kallt och blåser på grund av nedisning av bladen. Det har gjorts forskning på området och man har konstaterat att effekten kan sjunka med upp till 80 procent vid nedisning av rotorbladen.

Hur är det då med Långnabba? Vestas, som har tillverkat vindkraftverken, har ett system för att motverka nedisning, men frågan är om det är installerat i kraftverken i Långnabba? Jag skulle våga en liten slant på att så inte är fallet utan man har löst problemet på ett betydligt billigare och inte helt ofarligt sätt som inte heller invånarna med ägor på fel sida om kraftverken är helt nöjda med. Man har satt upp skyltar som varnar folk för en viss livsfara på grund av nedfallande is.

Frågan är hur våra myndigheter kunnat tillåta att folk som rör sig i området utsätts för en sådan fara? Borde inte hela området varit inhägnat? Räcker det faktiskt med att sätta upp en liten skylt?
Nu ska ni inte sätta er i bilen och åka ut till Långnabba, det handlar om en privat väg där fordonstrafik är förbjuden, men om ni inte trimmat elsparkcyckeln så mycket att den räknas som motorfordon kan ni ju sparka ut och titta på eländet.

Ake Gustafsson

Christer Nordberg, vd för Vind Ax Ab, svarar: Bäste Skribent, det är riktigt att det på vindkraftverkens rotorblad kan bildas is. Vanligast är det på vindkraftverk i fjälltrakterna men is kan även bildas på vindkraftverk placerade mera söderut. Vindkraftverken i Långnabba är utrustade med ett system som detekterar eventuell isbildning. Om isbildning upptäcks stängs det verk där isbildning upptäckts av automatiskt. Området kring Långnabba är även uppbyggt med varningslampor och varningsskyltar vid infarterna för att uppmärksamma att detta inträffat. Det pågår en konstant utveckling och forskning på området. Vi följer den noga.

Hittat fel i texten? Skriv till oss