Foto:

Vindkraft – en ohållbar energiproducent

Bortsett från ur teknisk synpunkt den undermåliga vindkraften noterar jag följande: Den av vindkraftsaktörerna och lobbyister så miljövänliga och klimatsmarta energiproducenten Vindkraft, har i vårt grannland Sverige efter beslut av JO (Justitieombudsmannen) gjorts följande ändringar i konsumentverksamhets styrdokument: Konsumentverket får ej tillåta marknadsföring av vindkraft som miljövänlig, hållbar, klimatsmart eller förnybar.

Vidare så kommer inga subventioner till vindkraft och därmed inga landanslutningar från SVK (Svenska Kraftnät) och Finska Fingrid att finansiera presumtiva vindkraftsaktörer samt att dessa eventuella anslutningar inte finns i verkens planer inom 15 år enligt SVK.
Med de då tänkta gigantiska projekten norr och söder om Åland så kommer den effekten de ger när det blåser ”lagom” inte ha någon anslutning. Marknadsföringen som var guld och gröna skogar får nu konsekvensen att investerares och Åländska folkets pengar genom bland annat fonder och aktier kastas i sjön.
En produktionsanläggning för försörjning av hela Åland ryms i ett säkert bergrum som ibland gjordes för av säkerhetsskäl förr. Och att försvarsmakten i Sverige och Finland i rådande omvärldsläge inte skulle ha invändningar mot hundratals typ Eiffeltorn i strategiska vatten vore synnerligen märkligt.
Slutligen: Att tänka är stort. Att tänka rätt är större.
Kvar blir vi med Svarte Petter!
Kent Lansing

Hittat fel i texten? Skriv till oss