Foto:

Viktigt med förtroende i försäkringsbranschen

Undertecknad har med förvåning och bestörtning tagit del av en artikel i Tidningen Åland som berättar om huru en kund i OP Pohjola försäkring blivit bemött efter att ha råkat ut för en vattenskada i sitt hus. Där berättas hur kunden inte fått den minsta hjälp i inledningsskedet i de för henne viktiga frågorna. Trots ivriga försök till kontakt har detta inte lyckats.

I ett bemötande ifrån bolaget får tidningsläsaren reda på att den lokala representanten var på ledigt, det var julhelg. Bemötandet ifrån bolaget i ett genmäle innehöll ett antal standardfraser.
Då jag i tretton års tid arbetade med sådana frågor i sagda bolag har jag full anledning se med sorg på dess utveckling på Åland. Ifrån att då jag tillträdde som distriktsrepresentant år 1984 fram till år 1997 arbetade jag upp detta bolag ifrån att ha varit en helt okänd aktör till att bliva en vass konkurrent till det lokala skadeförsäkringsbolaget Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Ja så skarp att vi blev en maktfaktor på Åland i försäkring. Vi två personer, jag som försäljare och en kontorist som även till viss del sålde försäkringar, överförde och sålde hundratals trafik- och bilförsäkringar varje år. Jag tecknade ett stort antal fastighets-, hem-, småbåts-, hotell-, skolhus- samt äldreboende- fastighetsförsäkringar, en mängd småföretag som frisör och läkar- och tandläkarmottagningar som omfattade allt i ett. Vi var även på vippen att teckna hela Mariehamns stads försäkringar på grund av vår smarta paketlösning där allt var samlat i ett papper i stället för dåvarande flera hundra. På grund av en undanmanöver fick vi inte försäkringen men jag tecknade en landsbygds kommuns försäkring i alla fall.

Nå hur kunde denna succé uppnås? Jo, vi två personer handhade både försäljning och skadehandläggning. Detta ingavs förtroende ifrån kunden. Vi kunde lätt informera om vad försäkringen täckte och inte täckte.

Jag insåg att marknadsföring var viktig då jag hade kommit från livsmedelsbranschen som chef på dåvarande Hallen. Jag började aktivt annonsera olika försäkringspaket. I den då nystartade annonstidningen införde jag ofta helsidesannonser.

Jag minns ännu i dag en broschyr vi delade ut. En familj hade återkommit ifrån Kanarieöarna och fann sitt hus genomblött av en vattenskada. En rörskarv hade brustit. Pohjola ersatte familjen med då 250.000 mark och den skadade rörskarven kostade 50 mark att byta ut.

Den förlängda tid en åländsk kund fick vänta var två postdagar. Jag kände alla skadereglerare i Åbo samt alla chefer.
Jag insåg i tidigt skede att vi behövde lokala skadegranskare som var opartiska och sakkunniga. Jag kontaktade en byggmästare, en vän, som sedan i många år arbetade med dessa frågor Även för bil- och båtförsäkringsskador gjorde vi avtal om granskningar efter skador. Dessa kontaktades, de gjorde skadebedömning, kostnadsberäkningar helt opartiskt och sakkunnigt.
I mitt minne finns en händelse jag aldrig glömmer. Då jag med min familj i Godby just intog en julmiddag ringer telefonen. Det var bara att packa väskan och besöka den skadelidande, i första hand psykologiskt stöd, i andra hand uppgöra skadeanmälan och fotografera.

Jag har i många år nu haft endast en släpvagn försäkrad i Pohjola. Då jag inför en lång utlandsresa skulle teckna en årsreseförsäkring gick jag till min bank Andelsbanken och frågade om saken. Nej hon är ledig löd svaret men ringer i morgon klockan två. Jag väntade och väntade. Så ringer telefonen, två signaler, därefter tuut tuut. Ingen ringer upp igen.

Jag gick till Ömsen även med detta lilla ärende

Johan G. Granlund

Hittat fel i texten? Skriv till oss