Foto:

Viking i våra hjärtan

I rapporten varnade styrelsen för att ”om inte vissa förstärkande åtgärder falla väl ut finns en väsentlig osäkerhet som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten”. Det var alltså väl bäddat för en rysare. Men det var värre än vad man befarade.

Revisorerna flaggar för betydande osäkerhet och säger ”Dessa omständigheter, tillsammans med övrig information som anges i noterna och i verksamhetsberättelsen tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Biskop Brask skrev som bekant ”Härtill nödd och tvungen” och undgick att förlora huvudet i Stockholms blodbad. En aha-upplevelse när man läser revisionsrapporten.

Bland alla siffror och ord i årsberättelsen framtonar ett rederi i kris. Vad är det då som kommer att avgöra Viking Lines öde och kommer rederiet att överleva? Här några riktmärken:

1. Likviditeten

Likviditeten är mycket svag. I kassan fanns vid årsskiftet 29,7 miljoner och i olyfta kreditlöften 7 miljoner. Man har i detta nu tre fartyg upplagda och två linjer nedlagda. I årsskiftet ska Glory sättas i trafik. Det här sätter hård press på likviditeten. Alandias utskiftar vinsten från Liv-Alandia försäljningen vilket ger Viking välbehövliga 4 miljoner i kassan men sedan torde Alandia-börsen vara tömd. Kassan måste på ett eller annat sätt stärkas.

2. Fartygsvärdena

På fartygsmarknaden har priserna på äldre bilfärjor rasat. I bokslutet är Vikings flotta upptagen till 254,1 miljoner. 5 av rederiets färjor är över 25 år. Marknadspriset rör sig i dag om cirka 10 miljoner styck. Grace och XPRS ska då ha ett sammanlagt marknadsvärde om 200 miljoner. Inte undra på att revisorerna gör ett särskilt förbehåll om just fartygsvärdena, som förövrigt baseras på blott en mäklares uppgift. Båda fartygen är dock i drift och har sina väl inarbetade rutter varför man i värdet kan inräkna såväl marknadsandelar som landorganisationer. De räntebärande skulderna uppgår till 147 miljoner. Viking har en säkerhetsmarginal men när Glory kommer ska ytterligare lån om 152 miljoner säkras. Lånelöftet är bundet till villkor som Viking inte uppfyller i dag och knappast vid leverans. Viking balanserar på slak lina.

3. Glory

Glory är såväl en förutsättning för och ett hot mot Vikings överlevnad. Skall Viking ha en chans måste man ha två likvärdiga fartyg på Åbo – Stockholm. Rätt eller fel är för sent att spekulera i men Grace har inte blivit den penningdrake man drömde om och Glory och Cinderella kommer att rikta sig till samma kryssningsklientel. Efter leveransen kommer Vikings räntebärande skulder uppgå till ca 300 miljoner och avskrivningarna öka med en tredjedel till 32 miljoner. Slutsatsen är att Viking behöver både fartygsförsäljningar och nytt kapital.

4. Kommer Viking att säljas?

Vikings börsvärde är 168 miljoner. Att köpa 50 procent kostar då 80 miljoner. Dyrt eller billigt? Tja Eckerös ms Finbo kostade 60 miljoner så mot den bakgrunden är det inte dyrt. Men för det får man ”bara” Åbo-Stockholm-linjen och XPRS på Tallinn. Månne inte vargarna som Stena, DFDS, Gotlandsbolaget och någon till vädrar morgonluft? Men för en affär måste nog priset ner ytterligare.

Hur det än går måste det åländska samhället anpassa sig till ett betydligt bistrare klimat efter att Covid ebbat ut men att skylla Vikings problem enbart på pandemin är nog att göra det för lätt för sig.

Johan Dahlman

Hittat fel i texten? Skriv till oss