Foto:

Vice lantrådet förvränger mina ord

Replik till vice lantråd Harry Jansson. Det är svårt att föra en diskussion med vice lantrådet när denne väljer att förvränga den kritik som jag riktat mot vice lantrådets sätt att uttrycka sig, i detta fall mitt tycke förnedrande, i en radiointervju om den högsta juridiska expertisen i landet då de i samband med lagstiftningskontrollen nyligen valde att fälla vissa regleringar i lagförslaget om näringsrätten. Jag har inte heller ifrågasatt, tvärtom, visat stor vördnad för beslutet i Nationernas förbunds beslut gällande Ålands folkrättsliga status för drygt 100 år sedan. Men när jag kritiserar vice lantrådet för hans, enligt mitt förmenande, arroganta ordval klassar han mig i det närmaste som en landsförrädare.

Jag har ingenstans, vare sig i insändare eller talarstol, uttalat mig om att näringsrätten ska slopas. Jansson sätter ord i min mun som jag inte uttalat, det tycker jag att är fult gjort. Jag har omfattat lagförslaget i lagtinget men också uttalat en önskan om att ytterligare luckra upp, inte slopa, regelverket exempelvis gällande åländsk representation i bolagsstyrelser. Det får inte vara ett självändamål eller ett hinder för tillväxt, vilket det kravet kan vara förutom att skrivningen kan försätta en ålänning i en knivig ekonomisk situation i händelse av till exempel en konkurs. Marknaden reglerar sig själv på den här punkten.

Ålänningen som konsument får bokstavligen betala ett högt pris i reda pengar för olika, delvis självvalda, regleringar och gränshinder. Medan varor, genom handel över internet, och tjänster flyter fritt över landsgränser i Europa får ålänningarna i många fall ty sig till det utbud som finns lokalt eller helt enkelt vara utan dem. Medaljen har en baksida. Vi måste våga diskutera också den.

Nästa gång jag hör vice lantrådet uttrycka sig i etern på ett sätt som jag finner olämpligt väljer jag att byta radiokanal. Jag ser framemot att fortsätta debatten i sak för min del i lagtinget.

Rainer Juslin (Lib)

Hittat fel i texten? Skriv till oss