Foto:

Vi vill inte ha häxjakt på Åland

Demoniseringen kring HBTQIA+ har fått ny fart i och med revideringen av translagen i Finland i våras. Också här på Åland visar fula attityder sina ansikten på sociala medier. Nu handlar det om små ändringar i åländsk lag som möjliggör att en person som juridiskt är man och biologiskt kvinna kan få det föräldrastöd som han är berättigad till.

Varifrån kommer denna rädsla? Vad är problemet? Varför har vissa personer, främst på den konservativa högerkanten, ett så stort behov av att reta upp sig på hur andra individer identifierar sig? Man kan konstatera att vissa politiska krafter ena dagen talar om vikten av individens frihet – för att andra dagen vilja begränsa individens rätt till sin egen könstillhörighet. Man utmålar HBTQIA+ personer och deras juridiska rättigheter som farliga, ja rent av samhällsstörande eller störtande. I bakgrunden spökar den obehagliga idén att HBTQIA+ är ett samhällsfenomen som ska undertryckas. Det utmålas som en fråga som en elitistisk klick vill driva trots att det egentligen handlar om individer som äntligen frigjort sig från gamla, dominerande normer. Häxjakt i det här sammanhanget handlar om att skapa ett vi och dem. Ett tänkande som bygger på en rädsla för mångfald i samhället där andra tillåts vara annorlunda än en själv.

Det är denna trumpistiska nya unkenhet som utmanar de sociala framsteg vi uppnått. Det sker just nu på flera håll i världen och Åland är inte förskonat. Vi progressiva politiker behöver gemensamt försvara idén om ett samhälle av respekt, individens frihet, allas rätt att må bra. Ett samhälle där en ung vuxen HBTQIA+person ska känna sig uppmuntrad att bilda familj utan rädslor och osäkerhet.

Jag och Hållbart initiativ krokar arm med alla ni som står för ett tolerant samhälle. Tillsammans går vi framåt, och tillsammans sätter vi stopp för den nya häxjakten.

Pia Widén
Vice talesperson, Hållbart initiativ
Stadsfullmäktigekandidat

Hittat fel i texten? Skriv till oss