Foto:

Vi tar alla bankbedrägerier på största allvar

Bästa E Johansson, jag vill börja med att säga att jag förstår den oro och frustration som bankbedrägerier orsakar i vårt samhälle. Min bakgrund som både polis och bankman gör att jag har fått uppleva denna typ av händelser på ett mycket nära håll.

Bankbedrägerier är ett branschproblem som alla banker i dag jobbar mycket med. Jag ser det bland annat via min roll som styrelsemedlem i Finansbranschens Centralförbund (Finance Finland), där vi regelbundet har detta ärende på vår gemensamma agenda.
Vi på Ålandsbanken jobbar kontinuerligt med att höja säkerheten i våra digitala kanaler, förfina vår monitorering samt vidareutveckla säkerheten på produktnivå för att snabbare identifiera och motverka bedrägerier. Det är viktigt att förstå att bedragarna blir alltmer sofistikerade och anpassar sina metoder kontinuerligt. För oss alla innebär det att vi behöver öka vår försiktighet, misstänksamhet och medvetenhet när vi använder digitala tjänster inte enbart som bankkunder utan även generellt.

Här är några exempel på åtgärder vi vidtar för att bekämpa bedrägerier:

Säkerhetsmedvetenhet: Vi informerar och utbildar våra kunder (på Åland även bankkunder generellt) om vanliga bedrägerimetoder och hur man kan skydda sig. Det är viktigt att vara vaksam och aldrig dela personlig information eller lösenord med någon.
Tekniska lösningar: Vi investerar i avancerade tekniska lösningar för att övervaka transaktioner och identifiera misstänkta aktiviteter. Vårt mål är att agera snabbt om något verkar misstänkt eller felaktigt.
Samarbete med myndigheter: Vi samarbetar nära med polisen och andra myndigheter för att utreda bedrägerier och förhindra dem från att pågå.
Kundsupport: Om en kund drabbas av bedrägeri, gör vi allt vi kan för att hjälpa till och vi har många gånger kunnat rädda pengar om vi tillräckligt snabbt fått information. Vi utvärderar varje fall individuellt.
Kontinuerlig utveckling: Vi lyssnar på våra kunders feedback och använder den för att förbättra våra tjänster och säkerhetsåtgärder. Vi har vidtagit åtskilliga åtgärder för att förhindra dessa bedrägerier, i vissa fall innebär det att kundens pengar blir mindre tillgängliga. Vi vill inte allmänt informera om alla åtgärder vi gör då det kan hjälpa bedragarna.

Jag vill betona att vi tar varje enskilt fall på största allvar. Om du eller någon annan kund har misstanke om att du drabbats av bedrägeri, ber jag dig att kontakta oss. Vi kontaktar även alltid polisen då de har möjligheter att se mönster och samband som banksekretessen kan hindra banker från att se.
@DEBATT/DEBATT_Insändare_signatur:Peter Wiklöf
@DEBATT/DEBATT_Insändare_signature_titel:Vd, Ålandsbanken

Hittat fel i texten? Skriv till oss