Foto:

Vi sitter alla i samma båt

Trodde aldrig att vi nu skulle ha över 500 personer i karantän gällande coronaviruset här på Åland. Här förstår man nu hur farlig och smittsam viruset är.

Bara från en person som inte vet om att personen är smittsam, kan en mångfald av personer bli smittade. Alla som nu sitter i karantän i två veckor upplever säkert olika olägenheter. Till exempel:

1. Ovissheten om corona viruset bryter ut, och personer insjuknar.

2. Troligtvis förlorad inkomst under två veckor, om man inte kan jobba hemifrån.

3. Distansundervisning för skolelever.

Vi har nu levt med coronaviruset över ett år här på Åland. Alla vill ju att coronaviruset ska försvinna. Tänk på detta: Behandla din nästa, som du själv vill bli behandlad. Tag till dig de råd som förespråkas från myndigheter. Håll avstånd, använd munskydd, sprita och tvätta händerna . Res helst inte bort från Åland, de gynnar oss ALLA. Så länge som vi har detta läge ur smittoriskens synvinkel.

Lisa Gustavsson

Hittat fel i texten? Skriv till oss