Foto:

Vi måste skydda de äldre!

Inom skola och barnomsorg ges inte bara möjlighet, utan det är en skyldighet för arbetsgivaren att kräva uppvisande av utdrag ur straffregistret för att inleda ett arbetsavtal eller tillträda som tjänsteman. Denna lag finns för att skydda den personliga integriteten och främja den personliga säkerheten för personer under 18 år och stipuleras av Landskapslag (2004:3) om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som ska arbeta med barn.

Jag tror att vi alla kan enas om att denna lag är bra och att den fyller sitt syfte då det är något vi tar för givet då det gäller att skydda de värnlösa och utsatta i samhället från personer som inte är lämpliga för yrket.
Vad som är mycket besvärande och rent av upprörande är att det saknas lagstiftning som kräver, eller ens gör det möjligt, att kontrollera personers straffregister då de anställs för att arbeta inom äldreomsorgen. Många äldre är i stort behov av hjälp och omvårdnad av vårdpersonal för att klara sitt dagliga liv. Individerna inom äldreomsorgen är många gånger också de utsatta och (i många fall) värnlösa. Jag tror att ingen av oss hade önskat en dokumenterat våldsbenägen person att vårda och omhänderta våra äldre anhöriga.
Vi kan dra det till en ytterlighet och ta som ett fiktivt exempel; en person kan alltså inte på basen av sina återkommande våldsdomar eller domar avseende stöld, nekas arbete på ett äldreboende eller inom hemservicen.
Det här vill vi ändra på. Vi vill ge verksamheterna på Åland, inte bara en möjlighet, utan införa ett krav om att säkerställa att den personal som vårdar våra klienter på våra boenden inte dras med brottsproblematik.

Sandra Listherby och Pernilla Söderlund (Lib)

Hittat fel i texten? Skriv till oss