Foto:

Vi måste få Finlands ekonomi att växa

Finansministeriets tjänstemän presenterade för en vecka sedan en lista med förslag på åtgärder för att få den offentliga ekonomin i balans. Det är utan tvekan så att regeringsförhandlingarna kommer bli mycket svåra för de riksdagsgrupper som kommer vara med oavsett vem som vinner valet. Erfarenhet, kontakter, nätverk samt förmågan att kunna arbeta för fullt från dag ett kommer vara extra viktigt efter detta riksdagsval.

Ofta sätts nedskärningar och skattehöjningar mot varandra i debatten. För egen del tycker jag att det är ännu viktigare att fokusera på hur man kan få hela kakan att växa. Då minskar både behovet av eventuella nedskärningar och skattehöjningar. Att höja sysselsättningen är det enskilt enklaste sättet att stärka den offentliga ekonomin. Man har tidigare brukat säga att en procentenhet i höjd sysselsättning stärker statens intäkter med en miljard euro per år. Skulle Finland ha lika hög sysselsättning som Åland har det uppskattats att den offentliga ekonomin skulle vara helt i balans. Att stärka sysselsättningen ytterligare är inte omöjligt vilket både Åland och övriga nordiska länder varit ett bevis på.

För det andra måste vi säkerställa att den finländska exporten växer genom att fler företag internationaliseras samt att företag har tillgång till forskning och innovationsfinansiering som skapar morgondagens exportframgångar. Finland ligger efter övriga nordiska länder här och de facto importerar Finland mer än vi exporterar. Att öka exporten skulle stärka den offentliga ekonomin.

För det tredje måste vi underlätta generationsväxlingar för företag. Att slopa arvs- och gåvoskatten och ersätta den med en överlåtelseskatt enligt svensk modell skulle hjälpa generationsväxlingarna och göra att färre familjeföretag skulle säljas utomlands eller läggas ner. Dessutom slår arvsskatten hårt mot privatpersoner och gör att kapital flyttar utomlands av människor som har råd att skatteplanera. Det hämmar investeringar i Finland vid sidan av att vara orättvist.

För det fjärde måste vi säkerställa att det alltid lönar sig att arbeta. I dag finns i socialskyddssystemet dolda flitfällor som gör att det inte alltid lönar sig att ta emot mer arbete. Här skulle hela samhället vinna på om man bevarar grundtryggheten men hela tiden säkerställer att mer arbete också alltid syns i plånboken.

För det femte måste beskattningen för pensionärer vara sporrande för att personer som formellt gått i pension har större incentiv att också stanna kvar i arbetslivet om de så önskar. Då den arbetsföra befolkningen minskar som en konsekvens av att det bland annat fötts allt färre barn är det också en viktig dellösning för att trygga tillräcklig tillgång på arbetskraft i samhället. Överlag måste beskattningen av pensioner vara rättvis, detta som svar på en insändare i tidningen tidigare i veckan.
Mats Löfström
Ålands riksdagsledamot
Kandidat i riksdagsvalet

Hittat fel i texten? Skriv till oss